تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • ثبات نرخ بیکاری ILO انگلیس در نرخ کف 44 سال طی سه ماه تا پایان ماه می 2019
  • ثبات اوراق قرضه دلار استرالیا پیش از داده کارگری
  • برگشت زیان های ین ژاپن در بازار آسیا
  • افت شاخص پیشروی وست پک استرالیا در ماه ژوئن

 

 

پیشروی فراتر از برآورد مازاد تجاری حوزه یورو در ماه می

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.45% داشت و دررقم 1.1211  بسته شد. در گزارش اقتصادی کلان، مازاد تجاری فصلی حوزه یورو تا رقم 20.2 بیلیون یورو در ماه می افزایش داشت که این بیش از برآورد بازار با رقم 17.8 بیلیون یورو بود. حوزه یورو مازاد بازنگری شده 15.7 بیلیون یورو را در ماه گذشته گزارش داده بود. ضمن اینکه شاخص تمایلات اقتصادی منطقه افتی تا سطح -20.3 در ماه جولای داشت به دنبال سطح -20.2 در ماه گذشته. جدای از آن، در آلمان، شاخص تمایلات اقتصادی ZEW افتی تا کف 8ماه با رقم -24.5 در ماه جولای داشت که این رقم با خوانش بازنگری شده -21.1 در ماه گذشته مقایسه می شود.

 

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.68% داشت و هراونس آن برابر با 1408.20 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت بالای دلارآمریکا به دنبال جهش داده خرده فروشی این کشور. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1407.00 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.09% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1400.07 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1393.13 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 3.00% داشت و هربشکه آن برابر با 57.59 دلارآمریکا بسته شد با کاهش تنش های ایران پس از بیانیه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران آماده مذاکره درموضوع برنامه موشکی است. جدای از این، موسسه تولیدات نفتی آمریکا(API) گزارش داد که موجودی نفتی این کشور افت حدودا 1.4 میلیون بشکه تا رقم 460.0 میلیون بشکه در پایان هفته 12 جولای 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 57.60 معامله می شود همراه با معامله نفت کمی بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.

 

معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر پیش از انتشار داده کلیدی اقتصادی

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.29% داشت و دررقم 1.3085 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3081 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود رادررقم 1.3038 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2995 ببرد. انتظار می رود که جفت ارزی سطح مقاومت خود را دررقم 1.3109 پیدا کند و یک صعود میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3137 ببرد.