تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

  • معامله پایین یورو در بازار آسیا
  • کاهش شاخص قیمت واردات و تولیدکننده سوئیس در ماه جولای
  • ادامه صعودهای دلاراسترالیا در بازار آسیا
  • نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

صعود فراتر از انتظار خرده فروشی انگلیس در ماه جولای

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 0.24% داشت و دررقم 1.2089 بسته شد در پی داده خوب خرده فروشی انگلیس. در گزارش کلان خرده فروشی این کشور رشد 3.3% سالانه در ماه جولای داشت ضمن برآورده کردن انتظارات بازار برای صعود 2.5%. در ماه گذشته خرده فروشی صعود 3.8% را ثبت کرده بود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2086 معامله می شود همراه با معامله پوند یک تاد پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.

معامله ین ژاپن یک تاد پایین تر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن رشد 0.29% داشت و دررقم 106.13 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 106.17 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از رقم بسته شده ین ژاپن ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 105.65 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 105.14 ببرد.

صعود فراتر از برآورد فروش مسکن موجود کانادا در ماه جولای

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت نسبی داشت و دررقم 1.3315بسته شد. داده ها نشان دادند که فروش مسکن موجود این کشور رشد 3.5% ماهانه در ماه جولای داشت که این بالاتر از رقم توافقی بازار برای صعود 3.3% بوده است. فروش مسکن موجود افت 0.2% را در ماه گذشته گزارش داده بود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3316 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز.

طلا: برگشت صعودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارامریکا رشد 0.23% داشت و هراونس برابر با 1532.10 دلارآمریکا بسته شد با توجه به افزایش نگرانی ها نسبت به کاهش رشد جهانی اقتصاد و بی ثباتی درمورد توافق تجاری چین-آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1529.20 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.19% پایین تر ازرقم بسته شده دلارآمریکاازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1518.80 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1508.40 ببرد.