تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افزایش تقاضای اعتبار بخش خصوصی استرالیا در ماه اوت
  • افزایش بیش از میزان انتظار معاملات خرده فروشی ژاپن در ماه اوت
  • معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر در بازار آسیا
  • برگشت صعودهای فرانک سوئیس در بازار صبح

معامله پایین استرلینگ پیش از داده GDP

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 0.26% داشت و درروز جمعه دررقم 1.2294 بسته شد در پی تمایلات کاهش نرخ ازسوی سیاستگزار بانک انگلیس مایکل ساندرز Michael Saunders. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2286 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.07% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.2259 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2232 ببرد.

افت اندیکاتور تمایلات اقتصادی حوزه یورو تا کف پنج سال در ماه سپتامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.21% داشت و درروز جمعه درساعت 1.0943 بسته شد. در گزارش داده ای، شاخص نهایی اطمینان مصرف کننده حوزه یورو رشدی تا سطح -6.5 در ماه سپتامبر داشت که تأییدکننده گزارش اولیه می باشد و با سطح -7.1 در ماه گذشته قیاس می شود. حاضرین دربازار انتظار رشد شاخص را تا رقم -6.8 داشته اند. از سوی دیگر اندیکاتور تمایلات اقتصادی منطقه کاهشی تا کف 5سال تا رقم 101.7 در ماه سپتامبر داشت که با سطح 103.1 در ماه گذشته مقایسه می شود. همچنین اندیکاتور وضعیت تجاری افتی تا سطح -0.2 در ماه سپتامبر داشت که با سطح بازنگری شده 0.1 در ماه گذشته مقایسه می شود.

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.46% داشت و هرانس برابر با 1505.60 درروز جمعه بسته شد همچنانکه قوت دلار تقاضا برای این فلز ارزشمند را کاهش داد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1498.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.48% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1489.80 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1481.20 ببرد.

نفت خام: معامله بالای نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.83% داشت و هربشکه برابر با 55.85 دلارآمریکا دربازار روز جمعه بسته شد با توجه به گزارشاتی مبنی بر اینکه دولت ترامپ ممکن است سرمایه گذاری سهام (پورتفولیو) را در چین محدود کند. ضمن اینکه ارقام تازه بیکر هیوز نشان دادند که تعدادی از دکل های فعال نفتی افت حدودا 6رقمی تا رقم 713 در پایان هفته 27 سپتامبر 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.03 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.32% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز جمعه.