تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • کاهش فعالیت بخش تولید ژاپن با بالاترین سرعت طی هفت ماه در ماه سپتامبر
  • پایین آمدن بارومتر اقتصادی سوئیس در ماه سپتامبر
  • نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • ثبات دلارآمریکا دربرابر سایر ارزهای جهانی

 

کاهش نرخ بهره رزرو بانک استرالیا تا 0.75%

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلاراسترالیا دربرابر دلارآمریکا افت 0.22% داشت و دررقم 0.6749 بسته شد. بهای مس LME رشد 0.3% یا 14.0/MT تا 5728.0/MT دلار داشت. بهای آلمینیوم افت 0.6% یا 9.5/MT تا 1703.5/MT دلار داشت. داده شبانه نشان داد که مجوزهای ساخت و ساز فصلی استرالیا افت غیرمنتظره 1.1% ماهانه در ماه اوت داشت که این برخلاف انتظار بازار برای صعود 2.5% بود. در ماه گذشته مجوزهای ساختمانی افت 9.7% را ثبت کرده بودند. ضمن اینکه عملکرد شاخص تولید AIG رشدی تا سطح 54.7 در ماه سپتامبر داشت که با خوانش 53.1 در ماه گذشته قیاس می شود.

 

معامله پایین دلارکانادا در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا رشد نسبی دربرابر دلارکانادا داشت و دررقم 1.3242 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3249 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.05% بالاتر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3229 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن رابه سطح حمایت بعدی 1.3208 ببرد.

 

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 1.38% داشت و هرانس برابر با 1479.30 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت دلار. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1473.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.40% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1462.30 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1451.20 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش ازداده هفتگی ذخیره انبارهای نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 3.18% داشت و هربشکه برابر با 54.27 دلارآمریکا بسته شد پس از بازیابی کامل تولید نفت از دست رفته عربستان سعودی در ماه سپتامبر. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 54.55 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.52% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز همچنانکه تولید نفتی اپک افتی حدودا 750هزاربشکه ای تا رقم 28.9 میلیون بشکه درروز در ماه سپتامبر داشت که پایین ترین سطح طی هشت سال می باشد. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 53.64 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 52.73 ببرد.