تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • سهام بازار افت های بازار آمریکا را دنبال میکند؛ دومین کاهش مستقیم داده تولید آمریکا زیر نظر است.
  • کاهش تورم قیمت مصرف کننده حوزه یورو تا کف 3سال در ماه سپتامبر
  • افت بیش از رقم مورد انتظار PMI تولید SVME سوئیس در ماه سپتامبر
  • معامله بالای دلاراسترالیا پیش از داده حساب معاملاتی

 

رشد غیرمنتظره PMI تولید انگلیس در ماه سپتامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر  دلارآمریکا افت نسبی داشت و دررقم 1.2287 بسته شد. داده ها نشان دادند که شاخص بهای مسکن انجمن ساختمان سازی Nationwide در تقویم فصلی انگلیس، کاهش غیرمنتظره 0.2% ماهانه در ماه سپتامبر داشت برخلاف انتظارات بازار برای رشد 0.1%. این شاخص خوانش فلتی را در ماه گذشته ثبت کرده بود. در حوزه کم اهمیت تر بازار، PMI تولید صعود غیرمنتظره تا سطح 48.3 در ماه سپتامبر داشت. در ماه گذشته شاخص PMI تولید بازار خوانش 47.4 را ثبت کرده بود.

رشد  GDPکانادا در ماه جولای

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.16% داشت و دررقم 1.3221 بسته شد. در گزارش داده ای، GDP کانادا رشد 1.3% سالانه در ماه جولای داشت در پی صعود 1.5% در ماه گذشته. همچنین PMI تولید بازار داخلی صعود تا سطح 51.0 در ماه سپتامبر داشت در قیاس با سطح 49.1 در ماه گذشته. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3212 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.07% پایین تر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز.

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.49% داشت و هرانس برابر با 1486.40 دلارآمریکا بسته شد با توجه به داده ضعیف تولید آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1483.10 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.22% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1467.57 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1452.03 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.50% داشت و هربشکه برابر با 54.00 دلارآمریکا بسته شد با داده تولید ضعیف آمریکا و درپی تصمیم اکوادور برای خروج از اپک در تاریخ 1ژانویه 2020. جدای از این، API گزارش داد که موجودی نفتی آمریکا افت حدودا 5.9 میلیون بشکه ای در پایان هفته 27 سپتامبر 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 54.18 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.33% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.