تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • اخبار ارزها: جفت ارزی یورو/دلارآمریکا با وجود داده ترکیبی آمریکا، از شکستن سطح فنی «معنادار» بازماند.
  • معاملات سهام با توجه به اخبار مرتبط با تجارت آمریکا-چین و سیاست های آمریکا، ترکیب شد.
  • ادامه صعودهای ین ژاپن در بازار آسیا
  • برگشت صعودهای فرانک سوئیس در بازار صبح

 

 

معامله یورو یک تاد بالاتر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.09% داشت و درروز جمعه دررقم 1.0983 بسته شد. در بازار آمریکا داده ها نشان دادند که نرخ بیکاری افت غیرمنتظره تا کف 50 سال با رقم 3.5% در ماه سپتامبر داشت که برخلاف انتظارات بازار برای خوانش رقم ثابت بود. در ماه گذشته نرخ بیکاری دررقم 3.7% ایستاد. ضمن اینکه کسری تجاری ملی تا رقم غیرمنتظره 54.9 بیلیون دلار در ماه اوت بود همچنانکه واردات کالاهای مصرفی تا سطح بالایی افزایش داشت و با کسری ماه گذشته با رقم 54.0 بیلیون دلارمقایسه می شود.

 

معامله پایین استرلینگ در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا معامله فلت داشت و درروز جمعه دررقم 1.2338 بسته شد با توجه به گزارشاتی مبنی بر اینکه دولت انگلیس مستنداتی را تهیه کرده است با ادعا بر اینکه بوریس جانسون از اتحادیه اروپا خواستار تمدید زمان برکسیت در صورت ناکامی دولت در دستیابی به توافق تا تاریخ 19 اکتبر 2019 شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2328 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.08% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا از روز جمعه با توجه به ادامه بی ثباتی درموضوع برکسیت. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را درقم 1.2284 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2239 ببرد.

 

طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.09% داشت و هرانس برابر با 1512.00 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد پس از گزارش بازار آمریکا از رشد نسبی مشاغل در ماه سپتامبر و افت نرخ بیکاری ملی تا پایین ترین سطح طی پنجاه سال. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1513.20 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.08% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازارروز جمعه. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1502.33پیدا کند و یک سقوط میتواند آن رابه سطح حمایت بعدی 1491.47 ببرد.

 

نفت خام: معامله پایین نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.99% داشت و هربشکه برابر با 52.85دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد همچنانکه انتشار داده مشاغل آمریکا به کاهش نگرانی درمورد روند کند اقتصاد جهانی کمک کرد. همچنین داده بیکر هیوز نشان داد که تعدادی از دکل های نفتی فعال افت حدودا 3رقمی تا رقم 710 در پایان هفته 4اکتبر 2019 داشت. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 52.63 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.42% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 51.99 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 51.36 ببرد.