تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • اطمینان سرمایه گذار حوزه یورو در ماه اکتبر به کف 5 سال می رسد.
  • رشد سالانه در بهای مسکن انگلیس به کف شش سال می رسد.
  • افت شاخص اقتصادی پیشروی ژاپن تا سطح کاهشی یک دهه در ماه اوت
  • صعود موقعیت های تجاری NAB و اطمینان تجاری استرالیا در ماه سپتامبر

 

 

ادامه صعودهای دلارکانادا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.09% داشت و دررقم 1.3308 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3294 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.11% پایین تر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3279 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3264 ببرد.

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.94% داشت و هر انس برابر با1499.20 دلارآمریکا بسته شد همچنانکه ثبات بسیار بالای دلارآمریکا تقاضا برای ارزهای امن را کاهش داد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1497 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.15% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1488.20 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1479.40 ببرد.

 

نقره: معامله فلت فلز سفید در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا افت 0.85% داشت و هر انس برابر با 17.46دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن زیان های بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 17.46 معامله می شود همراه با معامله فلت نقره دربرابر دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 17.30 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.14 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی نفت API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.32% داشت و هربشکه برابر با 52.86 دلارآمریکا بسته شد با توجه به امیدواری های جدید نسبت به مذاکرات تجاری جدید پیش رو بین چین و آمریکا. همچنین بررسی شرکت S&P Global Platts گزارش داد که خروجی نفت اپک بیشترین افت را طی 17 سال در ماه سپتامبر داشت با توجه به حملات پهباد به تجهیزات نفتی عربستان. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 53.03 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.32% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز همچنانکه افزایش تنش ها در عراق و اکوادور نگرانی هایی را درمورد آشفتگی در عرضه نفت در پی دارد.