تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • با ضعف گفت و گوهای تجاری آمریکا و چین، یوان چین ریزش دارد.
  • افت اطمینان مصرف کننده استرالیا تا کف 4سال در ماه اکتبر
  • ثبات نرخ بیکاری سوئیس در ماه سپتامبر
  • آغاز کمتر از میزان برآورد افت خانه سازی کانادا در ماه سپتامبر

 

افت تمایلات مصرف کننده استرالیا تا کف چهار سال

شاخص موسسه وست پک ملبورن افت 5.5% تا رقم 92.8 درماه اکتبر از رقم 98.2 در ماه سپتامبر داشت. این رقم پایین ترین رقم شاخص از جولای 2015 است. شاخص حدود 8.4% اززمانیکه رزرو بانک آغاز به کاهش نرخ ها درماه ژوئن کرد افت داشته است و در سال گذشته حدود 8.6% افت داشت. باوجود بیشتر شدن کاهش نرخ نقدینگی بارقم 25bp در نشست ماه اکتبر رزرو بانک استرالیا، این افت اتفاق افتاد- سومین کاهش نرخ از ماه ژوئن نرخ نقدینگی را تا کف تاریخی جدید با رقم 0.75%  میبرد.

 

معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی ذخیره انبار نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.89% داشت و هربشکه برابر با52.39 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش EIA مبنی بر اینکه موجودی نفتی آمریکا رشد حدودا 4.1 میلیون بشکه ای برای پایان هفته 4اکتبر 2019 داشت. ضمن اینکه اداره اطلاعات انرژی(EIA) در چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود پیش بینی رشد را برای تقاضای جهانی نفت تا رقم 840هزار بشکه درروز در سال 2019 و 1.3 میلیون بشکه در روز در سال 2020 کاهش داد.

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.96% داشت و هرانس برابر با 1511.80 دلارآمریکا بسته شد. دربازار آسیا در ساعت 3به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1510.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.06% پایین تر ازرقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1498.10 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1485.30 ببرد.

 

نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 2.03% داشت و هرانس برابر با 17.82 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن صعودها در بهای طلا. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 17.80 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.08% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 17.50 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.19 ببرد.