تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • اخبار ارزی: آیا گفت و گوهای تجاری کمک میکند تا جفت ارزی یورو/دلارآمریکا مرز 10 را بشکند؟
  • صعود استرلینگ با یاری رسانی بارنیر( رئیس مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا) و جانکر(رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا) در موضوع توافق برکسیت.
  • بازارهای آسیا و دلاراسترالیا با اخبار مغشوشی مربوط به مذاکرات تجاری آمریکا/چین نوسان دارند.
  • رشد غیرمنتظره تراز قیمت مسکن RICS انگلیس در ماه سپتامبر

 

 

ادامه صعودهای یورو در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.24% داشت و دررقم 1.0985 بسته شد. در بازار آمریکا، داده ها نشان دادند که فرصت های شغلی JOLT افت غیرمنتظره تا سطح 7051.0K در ماه اوت داشت که افتی تا پایین ترین سطح خود از مارچ 2018 بوده و برخلاف انتظارات بازار برای صعود تا سطح 7191.0K بوده است. در ماه گذشته فرصت های شغلی JOLT سطح بازنگری شده 7174.0K را گزارش داده بود. ضمن اینکه درخواست های اجاره نامه ایMBA در سطح داخلی رشد 5.4% هفتگی در پایان هفته 4اکتبر 2019 داشت. اجاره نامه ها در هفته گذشته صعود 8.1% داشتند.

 

معامله بالای دلارکانادا در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.17% داشت و دررقم 1.3345 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3317 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.21% پایین تر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3293 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3268 ببرد.

 

طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.16% داشت و هرانس برابر با 1511.50 دلارآمریکا بسته شد. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1514.20 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.18% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1505.43 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1496.67 ببرد.

 

نفت خام: برگشت زیان های نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.86% داشت و هربشکه برابر با 51.94 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش EIA که نشان داد ذخیره نفتی آمریکا رشد حدودا 2.9 میلیون بشکه ای برای پایان هفته 4اکتبر 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 52.44 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.96% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 51.30 نشان دهد و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 50.16 ببرد.