تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افت شاخص موقعیت مصرف کننده SECO سوئیس در سه ماهه چهارم 2019
  • نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • معامله پایین ین ژاپن پیش از گزارشات نشست بانک این کشور
  • معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا

 

کاهش PMI ساخت و ساز انگلیس برای ششمین ماه پیاپی در ماه اکتبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 0.43% داشت و دررقم 1.2885 بسته شد. داده ها نشان دادند که PMI ساخت و ساز انگلیس برای ششمین ماه پیاپی افتی تا سطح 44.2 در ماه اکتبر داشت به دنبال خوانش 43.3 در ماه گذشته. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2885 معامله می شود همراه با معامله فلت پوند دربرابر قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.2860 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2835 ببرد.

 

ثبات نرخ بهره کلیدی رزرو بانک استرالیا دررقم 0.75%

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلار استرالیا دربرابر دلارآمریکا افت 0.58% داشت و دررقم 0.6880 بسته شد. بهای مس LME رشد 0.9% یا 49.5/MT تا 5846.5/MT دلار داشت. بهای آلمینیوم رشد 1.2% یا 21.0/MT تا 1787.0/MT دلار داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 0.6902 معامله می شود همراه با معامله دلار استرالیا 0.32% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. داده شبانه نشان داد که شاخص عملکرد خدماتی AIG استرالیا صعود تا سطح 54.2 در ماه اکتبر داشت به دنبال خوانش 51.5 در ماه گذشته.

 

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.23% داشت و هرانس برابر با 1512.00 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت گسترده دلار و پیشرفت در توافق تجاری آمریکا/چین. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1507.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.30% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1503.57 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1499.73 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.95% داشت و هربشکه برابر با 56.50 دلارآمریکا بسته شد با توجه به خوشبینی ها نسبت به نتیجه گیری تجاری آمریکا/چین. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.56 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.11% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته . انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 55.78 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.01 ببرد.