تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • معامله بسیارپایین شاخص های آسیا با توجه به ادامه تمرکز بر اخبار توافق تجاری
  • IMF(صندوق بین المللی پول) پیش بینی رشد حوزه یورو در سال 2019 را تا 2% کاهش داد.
  • صندوق بین المللی پول: اقتصاد بریتانیا در سال 2019 حدود 2% رشد دارد.
  • کاهش PMI Ivey کانادا طی 5 سال در ماه اکتبر

 

 

نفت خام: معامله پایین نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 1.36% داشت و هربشکه برابر با 56.39 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) که نشان داد ذخیره نفتی آمریکا رشد بیش از انتظار حدودا 7.9 میلیون بشکه ای تا رقم 446.8 میلیون در پایان هفته 1نوامبر 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.31 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.14% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا از بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 55.66 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.02 ببرد.

 

نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.11% داشت و هر انس برابر با 17.59 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن صعودها در بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 17.62 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.14% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 17.44 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.26 ببرد.

 

طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.43% داشت و هرانس برابر با 1492.00 دلارآمریکا بسته شد با توجه به خبرهایی مبنی بر اینکه توافق تجاری آمریکا/چین با تأخیر انجام می شود. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1492.80 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.05% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1486.10 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1479.40 ببرد.

 

افزایش مازاد تجاری استرالیا در ماه سپتامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلار استرالیا دربرابر دلارآمریکا افت 0.17% داشت و دررقم 0.6881 بسته شد. بهای مس IME رشد 0.6% یا 33.5/MT تا 5913.5/MT دلار داشت. بهای آلمینیوم رشد 0.2% یا 4.0/MT تا 1817.5/MT دلار داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 0.6864 معامله می شود همراه با معامله دلاراسترالیا 0.25% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته.