تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • برگشت زیان های دلاراسترالیا در بازار آسیا
  • افت غیرمنتظره و سریع تولید صنعتی ژاپن طی دوسال در ماه اکتبر
  • داده تورم فلش حوزه یورو بعید است که چشم انداز سیاست بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد.

 

نفت خام: معامله پایین نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.07% داشت و هربشکه برابر با 58.10 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 57.98 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.21% پایین تر ازرقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 57.65 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 57.31 ببرد.

 

طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.08% داشت و هر انس برابر با 1462.10 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1463.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.12% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1461.23 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1458.57 ببرد.

 

ادامه زیان های دلارکانادا در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد نسبی داشت و دررقم 1.3282 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3288 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.05% بالاتر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3278 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3269 ببرد.

 

رشد GDP سوئیس در سه ماهه سوم 2019

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت نسبی داشت و دررقم 0.9987 بسته شد. در اخبار اقتصادی تولید ناخالص ملی فصلی GDP این کشور صعود 0.4% سه ماهه در سه ماهه سوم 2019 داشت در پی افزایش 0.3% در سه ماهه پیشین. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 0.9983 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا یک تاد پایین تر ازرقم بسته شده فرانک سوئیس ازبازار روز گذشته.