تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افت کمتر از میزان برآورد PMI تولید SVME سوئیس در ماه نوامبر
  • ثبات نرخ بهره رزرو بانک استرالیا در رقم 75%
  • صعود PMI تولید کانادا در ماه نوامبر
  • برگشت صعودهای ین ژاپن در بازار آسیا

 

صعود PMI تولید حوزه یورو در ماه نوامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.54% داشت و دررقم 1.1076 بسته شد. در گزارش داده، PMI تولید نهایی منطقه رشدی تا سطح 46.9 در ماه نوامبر داشت که بیش از انتظار بازار برای افزایش تا سطح 46.6 بوده است. ارقام اولیه همچنین رشدی تا سطح 46.6 را در ماه گذشته نشان داده بودند، PMI سطح 45.9 را گزارش داده بود. جدای از این، PMI تولید مارکیت در آلمان صعود تا سقف 5ماه با رقم 44.1 در ماه نوامبر داشت که با سطح 42.1 در ماه گذشته قیاس می شود. هم انتظارات بازار و هم ارقام اولیه افزایش تا سطح 43.8 را نشان داده بودند.

 

PMI تولید انگلیس برای هفتمین ماه پیاپی در ماه نوامبر افت داشت.

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 0.22% داشت و دررقم 1.2941 بسته شد. در اخبار اقتصادی، PMI تولید نهایی انگلیس افتی تا سطح 48.9 در ماه نوامبر داشت که افت برای هفتمین ماه پیاپی است و با خوانش 49.6 در ماه گذشته قیاس می شود. ارقام اولیه افتی تا رقم 48.3 را نشان داده بودند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2942 معامله می شود همراه با معامله پوند کمی بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته.

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار آسیا

 به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.18% داشت و هر انس برابر با 1468.20 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1467.20 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.07% پایین تر ازرقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1460.77 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1454.33 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.05% داشت و هربشکه برابر با 56.04 دلارآمریکا بسته شد با وجود برنامه های اپک برای کاهش قابل توجه تولید در نشست پیش رو. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.15 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.20% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 55.63 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.11ببرد.