تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • کاهش شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس در ماه نوامبر
  • کاهش رشد اقتصادی استرالیا در سه ماهه سوم 2019
  • صعود PMI ساخت و ساز انگلیس در ماه نوامبر
  • نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر د بازار امروز صبح

 

افزایش کمتر از میزان برآورد PMI خدماتی ژاپن در ماه نوامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 0.36% داشت و دررقم 108.64 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 108.56 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.07% پایین تر ازرقم بسته شده ین ژاپن ازبازار روز گذشته. داده شبانه نشان داد که PMI خدمات ژاپن افزایشی تا سطح 50.3 در ماه نوامبر داشت که این رقم کمتر از میزان برآورد بازار برای رشد تا سطح 50.4 بوده است. در ماه گذشته PMI خوانش 49.7 را ثبت کرده بود.

 

معامله بالای دلارکانادا پیش از تصمیم گیری نرخ بهره بانک این کشور

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.10% داشت و درقم 1.3294 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3287 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.05% پایین تر ازرقم بسته شده دلارکانادا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3273 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3259 ببرد.

 

طلا: ادامه صعودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.08% داشت و هر انس برابر با 1483.50 دلارآمریکا بسته شد با توجه به ضعف گسترده دلارآمریکا و بی ثباتی حول موضوع توافق تجاری آمریکا/چین. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1484.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.09% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1470.97 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1457.03 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.66% داشت و هربشکه برابر با 56.41 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش موسسه تولیدات نفتی آمریکا API که نشان داد موجودی نفت این کشور افت غیرمنتظره حدودا 3.7 میلیون بشکه ای در پایان هفته 29 نوامبر 2019 و پیش از نشست اپک برای تبادل نظر درموضوع تمدید کاهش تولید داشته است. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.53 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.21% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می ورد که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 55.65 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن رابه سطح حمایت بعدی 54.78 ببرد.