تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

چین احتمالا بهره برداری از MLF (تسهیلات وام کوتاه مدت) خود را در روز جمعه اعلام میکند.

برگشت زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح

ثبات نرخ های بهره کلیدی بانک کانادا دررقم 1.75%

کاهش بیش از میزان برآورد مازاد تجاری استرالیا در ماه اکتبر

افت کمتر از میزان برآورد PMI خدماتی حوزه یورو در ماه نوامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارکانادا افت نسبی داشت و دررقم 1.1080 بسته شد. در گزارش داده ای PMI خدماتی نهایی منطقه کاهش تا سطح 51.9 در ماه نوامبر داشت که پایین ترین سطح طی شش سال و نیم و کمتر از رقم توافقی بازار  و ارقام اولیه برای کاهش تا سطح 51.5 بود. در ماه گذشته PMI خوانش 52.2 را ثبت کرده بود و جدای از این PMI خدماتی نهایی مارکیت آلمان رشد غیرمنتظره تا سطح 51.7 در ماه نوامبر داشت که مطابق با انتظارات بازار و ارقام اولیه برای افت تا سطح 51.3 بود. PMI خوانش 51.6 را در ماه گذشته ثبت کرده بود.

کاهش فعالیت بخش خدماتی انگلیس در ماه نوامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 0.84% داشت و دررقم 1.3107 بسته شد همچنانکه سنجش آرا نشان داد که حزب محافظه کار نخست وزیر جانسون اکثریت کامل آرا را در انتخابات بعدی دارد. در اخبار اقتصادی، PMI خدماتی نهایی انگلیس کاهش تا سطح 49.3 در ماه نوامبر داشت که به سطح 50.0 در ماه گذشته قیاس می شود. ارقام اولیه افت تا رقم 48.6 را نشان داده بودند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3115 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.06% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته.

معامله بالای فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.14% داشت و با امیدواری های جدید نسبت به توافق تجاری آمریکا/چین، هر انس برابر با 1480.00 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1481.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.09% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1475.37 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1469.43 ببرد.

نفت خام: معامله پایین نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 3.46% داشت و هربشکه برابر با 58.36 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی EIA مبنی بر اینکه ذخیره نفتی آمریکا افت حدودا 4.9 میلیون بشکه ای در پایان هفته 29 نوامبر 2019 داشت و در پی امیدواری ها درمورد اینکه اپک و متحدینش میزان کاهش تولید نفتی را افزایش می دهند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 58.21 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.26% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 56.77 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.34 ببرد.