تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • صعود برآوردهای بررسی ZEW سوئیس در ماه می
  • معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر در بازار صبح
  • معامله دلاراسترالیا برپایه مثبت در بازار امروز صبح
  • نقره: ادامه سود فلز سفید در بازار اسیا

 

طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.12% داشت و هرانس برابر با 1723.20 دلارآمریکا بسته شد در پی امیدواری ها از بهبود اقتصادی. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1725.70 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.15% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1708.70 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1735.60 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1745.50 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 7.57% داشت و هربشکه برابر با 31.39 دلارآمریکا بسته شد پس از اعلام روسیه مبنی براینکه برای کاهش تولید از ماه جولای و باتوجه به بالاگرفتن تنش ها بین آمریکا و چین داشت برنامه ریزی می شد. علاوه بر این، API گزارش داد که موجودی نفت خام رشد حدودا 8.7 میلیون بشکه ای در پایان هفته 22 می 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 31.77 معامله می شود همراه با معامله نفت 1.21% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 30.50 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 29.23 ببرد.

معامله پوند بریتانیا یک تاد بالاتر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 5.86% داشت و دررقم 1.2246 بسته شد پس از بیانات مذاکره کننده ارشد برکسیت در انگلیس، دیوید فراست مبنی بر اینکه پیشرفت چندانی در گفت و گوهای برکسیت اتفاق نیفتاده است. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2269 معامله می شود همراه با معامله پوند کمی بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.2199 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2128 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.2347 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.2424 ببرد.

 

برگشت سود ین ژاپن دربازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 2.16% داشت و دررقم 107.77 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 107.83 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.06% بالاتر از ین ژاپن ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 107.53 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی دررقم 107.23 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 108.04 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 108.25 ببرد.