تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • معامله بالاتر فرانک سوئیس در بازار آسیا
  • افت تولید صنعتی ژاپن در ماه آپریل
  • نقره: معامله فلز سفید برپایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • ثبات اعتبار بخش خصوصی استرالیا در ماه آپریل

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 7.23% داشت و هربشکه برابر با 33.66 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به افزایش تقاضای گازوئیل آمریکا. جدای از این، اداره اطلاعات انرژی گزارش داد که موجودی نفت خام رشد حدودا 7.9 میلیون بشکه ای تا 534.4 میلیون بشکه در پایان هفته 22 می 2020 داشت. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 33.34 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.95% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.54% داشت و هرانس برابر با 1733.20 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه افزایش تنش ها بین آمریکا و چین تقاضا برای فلز (دارایی امن) را بالا برد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1732.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.05% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1722.10 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1711.90 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1743.10 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی1753.90 ببرد.

 

افزایش کسری حساب جاری کانادا در سه ماهه نخست 2020

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 5.63% داشت و دررقم 1.3776 بسته شد. در گزارش داده ای کسری حساب جاری کانادا افزایش تا 11.1 میلیارد دلارکانادا در سه ماهه نخست 2020 داشت که بیش از برآورد بازار برای کسری 10.0 میلیارد دلارکانادا و قابل قیاس با کسری بازنگری شده 9.3 میلیارد دلارکانادا در ماه پیش است. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3772 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته.

 

معامله بالاتر پوندبریتانیا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 5.43% داشت و دررقم 1.2320 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2328 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.06% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.2260 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2191 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را درقم 1.2371 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.2413 ببرد.