تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افزایش مازاد حساب جاری استرالیا در سه ماهه نخست 2020
  • صعود PMI تولید مارکیت کانادا در ماه می
  • نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار آسیا
  • تظاهرات آمریکا وارد هفتمین شب می شود، ترامپ موضوع استقرار نیروی نظامی را مطرح کرد.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی موجودی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام رشد 0.40% دربرابر دلارآمریکا داشت و هربشکه برابر با 35.41 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3به وقت گرینویچ جفت دررقم 35.47 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.17% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. اپک اواخر این هفته نشستی را برای بحث درمورد تمدید کاهش تولید تابعد از پایان ژوئن برگزار میکند. انتظار می رود که جفت دررقم 34.58 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 33.68 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 36.06 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 36.64 ببرد.

 

طلا: ادامه سود فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت نسبی داشت و هرانس برابر با 1750.20 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1751.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.07% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1739.07 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1726.63 ببرد.

برگشت سود ین ژاپن در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 2.35% داشت و دررقم 107.56 بسته شد. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 107.70 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.13% بالاتر از ین ژاپن ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 107.47 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 107.25 ببرد.

 

معامله پایین تر فرانک سوئیس در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.30% داشت و دررقم 0.9609 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9615 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.06% بالاتر از فرانک سوئیس ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 0.9588 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9560 ببرد.