تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • روند نزولی اقتصاد استرالیا در سه ماهه نخست.
  • معامله ین ژاپن برپایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • سقوط سنگین خرده فروشی های واقعی سوئیس در ماه آپریل
  • افت بهای خانه سازی ملی انگلیس در ماه می

 

 

نفت خام: معامله پاین تر نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 4.69% داشت و هربشکه برابر با 37.07 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به امیدواری ها درمورد کاهش بیشتر تولید از سوی تولیدکنندگان اصلی نفت. علاوه بر این، API گزارش داد که موجودی نفتی افت حدودا 0.5 میلیون بشکه تا 531.0 در پایان هفته 29 می 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 37.47 معامله می شود همراه با معامله نفت 1.08% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 35.97 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 34.46 ببرد.

 

نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا افت 2.55% داشت و هرانس برابر با 18.37 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 18.24 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.73% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 17.96 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.68 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 18.67 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 19.12 ببرد.

طلا: افزایش زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 1.13% داشت و هرانس برابر با 1734.40 دلارآمریکا بسته شد با توجه به رشد در بازارهای سهام جهانی. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1732.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.09% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1718.93 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1704.97 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1751.93 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1770.97 ببرد.

 

برگشت زیان های دلارکانادا در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 3.72% داشت و دررقم 1.3527 بسته شد. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3508 تقویت می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.14% پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3469 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3429 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3560 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3611 ببرد.