تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • صعود PMI ساخت و ساز مارکیت انگلیس در ماه می
  • ثبات نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا
  • سقوط هزینه سراسری خانوارژاپن در ماه آپریل

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 1.69% داشت و هربشکه برابر با 37.33 دلارآمریکا بسته شد پیش از نشست اپک برای بحث درمورد کاهش بیشتر تولید. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 37.29 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.11% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 36.57 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 35.86 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 37.81 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 38.34 ببرد.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.16% داشت و هرانس برابر با 1721.10 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به ضعف دلار و بازارهای سهام آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1717.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.21% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1701.20 تقویت شود و یک افزایش میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1685.00 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1731.30 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1745.20 ببرد.

 

افزایش کسری تجارت کالایی بین الملل کانادا در ماه آپریل

به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 3.48% داشت و دررقم 1.3496 بسته شد. دلارکانادا دربرابر دلارآمریکا افت داشت باتوجه به افت بهای نفت و افت صادرات. در گزارش داده ای، کسری تجارت کالایی بین الملل کانادا افزایش تا 3.3 میلیارد دلارکانادا در ماه آپریل داشت که بیش از برآورد بازار برای کسری 2.4 میلیارد دلارکانادا است و با کسری بازنگری شده 1.5 میلیارد دلارکانادا در ماه پیش از آن قیاس می شود.

 

صعود شاخص عملکرد خدماتی AIG استرالیا در ماه می

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلاراسترالیا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.59% داشت و دررقم 0.6945 بسته شد. بهای مس LME افت 0.9% یا 46.5/MT تا 5452.5/MT دلار داشت. بهای آلمینیوم رشد 0.6% یا 9.0/MT تا 1535.0/MT دلار داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.6946 معامله می شود همراه با معامله دلاراسترالیا کمی بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.