تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • رشد رضایت مصرف کننده وست پک استرالیا در ماه می
  • صعود نرخ بیکاری سوئیس در ماه می
  • معامله بالاتر پوند بریتانیا در بازار صبح
  • اسلاید قیمت تولید کننده ژاپن در ماه می

 

معامله دلارکانادا برپایه قوی تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 2.88% داشت و دررقم 1.3418 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3396 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.16% پایین تر از دلارکانادا از پایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3355 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3315 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3462 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3529 ببرد.

 

نفت خام: معامله نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.78% داشت و هربشکه برابر با 38.15 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش API مبنی بر اینکه موجودی نفت خام جهش حدودا 8.4 میلیون بشکه ای تا 539.4 میلیون بشکه در پایان هفته 5 ژوئن 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت دررقم 38.24 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.24% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 37.1733 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 36.1067 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 39.2033 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 40.1667 ببرد.

 

نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا افت 1.17% داشت و هرانس برابر با 17.75 دلارآمریکا بسته شد. در بازار اسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت دررقم 17.84 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.51% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 17.69 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.55 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 17.98 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 18.12 ببرد.

 

طلا: افزایش سود فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.99% داشت و هرانس برابر با 1720.80 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به افت در بازار سهام طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جف دررقم 1723.60 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.16% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار میرود که جفت دررقم 1704.33 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1685.07 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1736.13 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1748.67 ببرد.