تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افزایش برآوردهای تورم مصرف کننده استرالیا در ماه ژوئن
  • برگشت سود فرانک سوئیس در بازار صبح
  • معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار آسیا
  • بازار صبح آسیا: ترکیب سهام آمریکا، فدرال رزرو بار دیگر نرخ های پایین را تأیید میکند.

 

نفت خام: برگشت سود نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 1.42% داشت و هربشکه برابر با 38.69 دلارآمریکا بسته شد باوجود افزایش موجودی نفت خام. EIA گزارش داد که موجودی نفت خام رشد حدودا 5.7 میلیون بشکه ای تا 538.1 میلیون بشکه در پایان هفته 5ژوئن 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 38.49 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.52% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته باتوجه به افزایش نگرانی ها درمورد بهبود تقاضا. انتظار می رود که جفت دررقم 37.51 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 36.53 ببرد.

 

معامله دلارکانادا برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 2.78% داشت و دررقم 1.3405 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3427 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.16% بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3349 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3272 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را درقم 1.3471 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3516 ببرد.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.56% داشت و هرانس برابر با 1747.60 دلارآمریکا بسته شد پس از اعلام فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه انتظار می رود نرخ های بهره در سال 2020 زیر صفر باقی بماند و چشم انداز نامساعدی را برای اقتصاد آمریکا پیش بینی کرد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1742.10 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.31% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1720.87 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1699.63 ببرد.

 

نقره: معامله پایین فلز سفید در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 3.32% داشت و هرانس برابر با 18.34 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 18.16 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.98% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 17.76 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 17.36 ببرد. انتظار می ورد که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 18.48 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 18.80 ببرد.