تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • معامله پایین تر دلاراسترالیا در بازار صبح
  • ادامه زیان یورو در بازار صبح
  • معامله ین ژاپن یک تاد پایین تر در بازار صبح
  • برگشت سود فرانک سوئیس در بازار آسیا

 

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 7.78% داشت و هربشکه برابر با 35.68 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه ترس از پدیدار شدن دوباره موارد ابتلا به تشدید نگرانی ها برای تقاضای نفت انجامید. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 35.58 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.28% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 35.57 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 35.56 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 37.75 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 39.92 ببرد.

 

معامله پوند بریتانیا برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 3.42% داشت و دررقم 1.2583 بسته شد. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2564 بسته شد همراه با معامله پوند 0.15% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.2577 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2590 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.2682 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.2800 ببرد.

 

طلا: ادامه زیان فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.81% داشت و هرانس برابر با 1733.9 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1733.00 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.05% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1714.80 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1696.60 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1750.50 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1768.00 ببرد.

 

ادامه زیان های دلارکانادا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 4.52% داشت و دررقم 1.3631 بسته شد ازآنجاکه سرمایه گذاران به ارزیابی دوباره چشم اندازهای بهبود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا پرداختند. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3632 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3486 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3340 ببرد.