تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • روند نزولی و شتابان اقتصاد انگلیس در ماه آپریل
  • معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار آسیا
  • معامله دلارکانادا برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • نقره: افزایش زیان فلز سفید در بازار صبح

 

سقوط تولید صنعتی ژاپن در ماه آپریل

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 2.53% داشت و درروز جمعه دررقم 107.36 بسته شد. در گزارش داده ای، تولید صنعت ژاپن افت 9.8% ماهانه در ماه آپریل داشت که با افت 3.7% در ماه پیش از آن قیاس می شود. ارقام اولیه افت 9.1% را نشان داده بودند. در بازار اسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 107.18 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.17% پایین تر از ین ژاپن ازپایان بازار روز جمعه.

 

سقوط تولید صنعتی حوزه یورو در ماه آپریل

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.37% داشت و درروز جمعه دررقم 1.1254 بسته شد. در گزارش کلان، تولید صنعتی منطقه افت 17.1% ماهانه در ماه آپریل داشت که کمتر از برآوردهای بازار برای افت 20.0% بود و با افت بازنگری شده 11.9% در ماه پیش قیاس می شود. شاخص تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان آمریکا صعود تا 78.9 در ماه ژوئن داشت که فراتر از برآورد بازار برای افزایش 75.0 است و با خوانش 72.3 در ماه پیش قیاس می شود.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.21% داشت و هرانس برابر با 1738.30 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد با توجه به نگرانی ها درمورد چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف آمریکا ازسوی فدرال رزرو و موج تازه ای از موارد ابتلای ویروس کرونا در این کشور. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1734.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.22% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 1724.40 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1714.30 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1748.80 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1763.10 ببرد.

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 2.07% داشت و هربشکه برابر با 36.42 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد پس از گزارش بیکر هیوز مبنی بر اینکه دکل حفاری آمریکا افت حدودا 7 تا 199 در پایان هفته 12ژوئن 2020 داشت. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 35.00 معامله می شود همراه با معامله نفت 3.90% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه باتوجه به نگرانی ها درمورد ازسرگیری موارد ابتلا به ویروس که به تقاضا برای سوخت آسیب می زند. انتظار می رود که جفت دررقم 34.19 تقویت شود و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 33.38 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 36.40 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 37.80 ببرد.