تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • بازار صبح آسیا: بورس آمریکا کمی نفس می کشد.
  • ثبات نرخ بیکاری انگلیس در ماه می
  • معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح
  • نقره: افزایش زیان های فلز سفید در بازار صبح

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.46% داشت و هربشکه برابر با 40.83 دلارآمریکا بسته شد پس از توافق اپک و متحدینش  برای اصلاح محدودیت های عرضه و ازآنجاکه ابتلا به ویروس همچنان در آمریکا روند رشد دارد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 40.8 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.07% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 40.49 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 40.17 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 41.15 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 41.49 ببرد.

 

طلا: معامله فلز زرد یک تاد پایین تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.92% داشت و هرانس برابر با 1797.30 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به قوت دلارآمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1797.10 معامله می شود همراه با معامله طلا کمی پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1789.17 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1781.23 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1809.97 ببرد و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1822.83 ببرد.

 

رشد داده اشتغال ADP کانادا در ماه ژوئن

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.54% داشت و دررقم 1.3580 بسته شد. در گزارش داده ای، داده اشتغال انستیتو پردازش خودکار داده کانادا(ADP) افزایش حدودا k1042.9 در ماه ژوئن داشت که با افت بازنگری شده k2951.4 در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3579 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته.

 

معامله بالاتر ین ژاپن در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن رشد 0.40% داشت و دررقم 107.32 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 107.26 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.06% پایین تر از ین ژاپن ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 106.95 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 106.63 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 107.49 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 107.71 ببرد.