تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • کاهش کسری تجارت کالایی تنظیم شده ژاپن در ماه ژوئن
  • بازار صبح آسیا: ترکیب بورس آمریکا با تداوم گسترش پاندمی
  • معامله پایین تر دلار استرالیا در بازار آسیا
  • نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح

 

نفت خام: افزایش زیان های نفت در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.59% داشت و هربشکه برابر با 40.59 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد با توجه به نگرانی ها مبنی بر اینکه افزایش موارد ابتلا به ویروس احتمالا منجر به تعطیلی اقتصادی بیشتر و کاهش تقاضا برای نفت خام می شود. جدای از این، بیکر هیوز گزارش داد که دکل حفاری نفت آمریکا افت حدودا 1 رقمی تا 180 در پایان هفته 17 جولای 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 40.36 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.57% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.79% داشت و هرانس برابر با 1812.00 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد ازآنجاکه موارد ابتلا به ویروس در آمریکا بی ثباتی در مورد بهبود اقتصادی را افزایش داد ضمن اینکه تقاضا برای این کالا را بالا برد. علاوه بر این، دلار ضعیف تر از این کالا حمایت کرد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1809.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.14% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 1798.77 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1788.03 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1817.07 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1824.63 ببرد.

 

معامله دلارکانادا بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت نسبی داشت و درروز جمعه دررقم 1.3579 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3593 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.10% بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3572 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3551 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3607 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3621 ببرد.

 

برگشت زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.79% داشت و درروز جمعه دررقم 0.9381 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9402 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.22% بالاتر از فرانک سوئیس ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 0.9369 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9335 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 0.9447 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 0.9491 ببرد.