تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افزایش سود یورو در بازار صبح
  • معامله فلت پوند بریتانیا در بازار آسیا
  • صعود غیرمنتظره PMI تولید بانک جیبون Jibun ژاپن در ماه جولای
  • افزایش مازاد تجاری سوئیس در ماه ژوئن

 

ریباند کمتر از برآورد خرده فروشی های کانادا در ماه می

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.58% داشت و دررقم 1.3452 بسته شد. در گزارش داده ای خرده فروشی کانادا رشد 18.7% ماهانه در ماه می داشت که کمتر از انتظارات بازار برای رشد 20.0% و با افت بازنگری شده 25.0% در ماه پیش قابل قیاس است. از سوی دیگر شاخص قیمت جدید خانه سازی رشد 1.3% سالانه در ماه ژوئن داشت که با افزایش 1.1% در ماه پیشین قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3447 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته.

 

طلا: افزایش سود فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.29% داشت و هرانس برابر با 1842.50 دلارآمریکا بسته شد با توجه به ضعف دلارآمریکا و امیدواری ها مبنی بر بسته حمایتی بیشتر از سوی دولت آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1857.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.81% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1827.73 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1798.07 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1876.93 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1896.47 ببرد.

 

نقره: معامله فلز سفید بر مبنای قوی تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 11.08% داشت و هرانس برابر با 22.61 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن سودها در بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 22.46 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.15% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 20.9367 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 19.2333 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 23.7667 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 24.8933 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 2.36% داشت و هربشکه برابر با 41.61 دلارآمریکا بسته شد پس از توافق اتحادیه اروپا درمورد بسته کمک حمایتی با ارزش 750 میلیارد یورو برای بهبود اقتصادی. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.67 معامله میشود همراه با معامله نفت 0.14% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته پس از گزارش API مبنی بر اینکه موجودی نفتی رشد حدودا 7.5 میلیون بشکه ای در پایان هفته 17 جولای 2020 داشت. انتظار می رود که جفت دررقم 40.86 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 40.04 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 42.50 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی  43.32 ببرد.