تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • بانک مردمی چین یوان را تضعیف کرد، کسری استرالیا زیر برآوردهای بازار
  • معامله ین ژاپن یک تاد بالاتر در بازار آسیا
  • برگشت سود پوند بریتانیا در بازار آسیا
  • افت غیرمنتظره رضایت تجاری بانک ملی استرالیا NAB در سه ماهه دوم 2020

 

معامله یورو یک تاد پایین تر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.34% داشت و دررقم 1.1572 بسته شد. شاخص قیمت خانه سازی در آمریکا افت غیرمنتظره 0.3% ماهانه در ماه می داشت که برخلاف برآوردهای بازار برای رشد 0.3% است و با رشد بازنگری شده 0.1% در ماه پیشین قیاس می شود. علاوه بر این، فروش فعلی مسکن جهش کمتر از انتظار 20.7% سالانه تا 4.72 میلیون در ماه ژوئن داشت که با سطح 3.91 میلیون در ماه پیش از آن قیاس می شود. همچنین وثیقه های رهنی MBA رشد 4.1% هفتگی در پایان هفته 17 جولای 2020 داشت که با رشد 5.1% در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.1569 معامله می شود همراه با معامله یورو کمی پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

ریباند شاخص قیمت مصرف کننده کانادا در ماه ژوئن

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.31% داشت و دررقم 1.3410 بسته شد پس از جهش بیش از 9 سال نرخ تورم سالانه کانادا. در گزارش داده ای شاخص قیمت مصرف کننده کانادا رشد 0.7% سالانه در ماه ژوئن داشت که موافق با انتظارات بازار برای رشد 0.3% است و با افت 0.4% در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3412 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته.

 

طلا:برگشت سود فلز زرد در بازار صبح

 به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.28% داشت و هرانس برابر با 1871.90 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه افزایش تنش ها بین آمریکا و چین تقاضا برای این دارایی امن را افزایش داد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1864.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.40% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1848.77 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1833.03 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1877.57 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1890.63 ببرد.

 

نفت خام: معامله نفت بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.60% داشت و هربشکه برابر با 41.86 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.83 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.07% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته پس از گزارش EIA مبنی بر اینکه موجودی نفتی رشد حدودا 4.9میلیون بشکه ای تا 536.6 میلیون بشکه در پایان هفته 17 جولای 2020 داشت. انتظار می رود که جفت دررقم 41.30 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 40.78 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 42.19 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 42.56 پیدا کند.