تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • پارلمان اروپا هنوزآماده پذیرش کاهش بودجه اتحادیه اروپا نیست.
  • سقوط رضایت مصرف کننده حوزه یورو در ماه جولای
  • افزایش سود ین ژاپن در بازار صبح
  • صعود PMI تولید بانک مشترک المنافع استرالیا در ماه جولای

 

معامله بالاتر فرانک سوئیس در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.46% داشت و دررقم 0.9251 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9244 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.08% پایین تر از فرانک سوئیس از پایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 0.9223 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9202 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 0.9280 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 0.9316 ببرد.

 

ثبات رضایت مصرف کننده GFK  انگلیس

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند بریتانیا دربرابر دلارآمریکا رشد نسبی داشت و دررقم 1.2739 بسته شد. در گزارش داده ای سفارشات بررسی ترندهای صنعتی CBI( کنفدراسیون صنعت بریتانیا) صعود تا 46.0- % برمبنای ماهانه در ماه جولای داشت که کمتر از برآوردهای بازار برای رشد تا سطح 38.0- % بود و با خوانش 58.0- % در ماه گذشته قیاس می شود. علاوه بر این، رضایت مصرف کننده GFK انگلیس در ماه جولای در رقم 27.0- ثابت ماند. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2757 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.14% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

طلا: معامله فلز زرد یک تاد بالاتر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.95% داشت و هرانس برابر با 1887.20 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه دلارآمریکا تضعیف شد و با توجه به افزایش تنش های تجاری بین آمریکا و چین. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1888.00 معامله می شود همراه با معامله طلا کمی بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1868.17 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1848.33 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1902.77 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1917.53 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 1.96% داشت و هربشکه برابر با 41.04 دلار آمریکا بسته شد ازآنجاکه افزایش موارد ابتلا به ویروس  و موجودی های نفت خام آمریکا منجر به نگرانی هایی درمورد تقاضای انرژی شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.19 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.37% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 40.56 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 39.93 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 42.09 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 42.99 ببرد.