تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • نقره: برگشت ضررهای فلز سفید در بازار آسیا
  • معامله بالاتر دلارکانادا در بازار آسیا
  • معامله فرانک سوئیس یک تاد بالاتر در بازار صبح
  • معامله ین ژاپن بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح

 

برگشت ضررهای یورو در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.34% داشت و دررقم 1.1720 بسته شد. در بازار آمریکا رضایت مصرف کننده افتی تا 92.6 در ماه جولای داشت که بیش از برآوردهای بازار برای افت تا سطح 94.5 بود و با خوانش بازنگری شده 98.3 در ماه پیش از آن قیاس می شود. ضمن اینکه شاخص تولید فدرال رزرو ریچموند جهش تا 10.0 در ماه جولای داشت که با خوانش فلت در ماه گذشته قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.1729 معامله می شود همراه با معامله یورو 0.08% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

رشد بررسی معاملات توزیعی منتشر شده   CBI انگلیس در ماه جولای

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 0.29% داشت و دررقم 1.2928 بسته شد. در گزارش داده ای، بررسی معاملات توزیعی CBI انگلیس رشد تا 4.0% در ماه جولای داشت که بالاترین سطح از آپریل 2019 است و با 37.0 – % در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2924 معامله می شود همراه با معامله پوند بریتانیا کمی پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

طلا: افزایش ضررهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت نسبی داشت و هرانس برابر با 1974.70 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1968.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.29% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1932.60 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی  1896.30 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 2000.10 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 2013.30 ببرد.

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 1.53% داشت و هربشکه برابر با 41.08 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به نگرانی ها درمورد افزایش موارد ابتلا به ویروس در جهان. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.03 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.12% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انستیتو تولیدات نفتی آمریکا API گزارش داد که فهرست موجودی نفت خام افت حدودا 6.8 میلیون بشکه ای در پایان هفته 24 جولای 2020 داشت. انتظار می رود که جفت دررقم 40.67 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 40.32 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم  41.56 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 42.10 ببرد.