تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • برگشت سود یورو در بازار صبح
  • افت اعتبار مصرف کننده انگلیس در ماه ژوئن
  • نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار صبح
  • افت برآوردهای بررسی ZEW سوئیس در ماه جولای

 

افت معاملات خرده فروشی ژاپن برای چهارمین ماه پیاپی در ماه ژوئن

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 0.11% داشت و دررقم 104.98 بسته شد. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 105.05 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.07% بالاتر از ین ژاپن ازپایان بازار روز گذشته. داده شبانه نشان داد که خرده فروشی ژاپن افت 1.2% سالانه در ماه ژوئن داشت که ناشی از هزینه های پایین است و کمتر از پیش بینی بازار برای افت 6.5% می باشد. در ماه گذشته معاملات خرده فروشی  افت بازنگری شده 12.5% را ثبت کرده بود.

 

معامله دلارکانادا یک تاد بالاتر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.32% داشت و دررقم 1.3338 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3337 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3320 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3303 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3367 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3397 ببرد.

 

طلا: برگشت سودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.06% داشت و هرانس برابر با 1986.10 دلارآمریکا بسته شد پس از اینکه فدرال رزرو خود را ملزم به حفظ نرخ بهره نزدیک به صفر تا بهبود اقتصادی دانست. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1984.10 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.10% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1960.40 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1936.70 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 2003.10 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 2022.10 ببرد.

 

نفت خام: افزایش سودهای نفت در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.49% داشت و هربشکه برابر با 41.28 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی EIA مبنی بر اینکه موجودی نفت خام افت حدودا 10.6 میلیون بشکه ای تا 526.0 میلیون بشکه در پایان هفته 24 جولای 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.31 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.07% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 40.97 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 40.63 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 41.61 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 41.91 ببرد.