تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افزایش سود پوند بریتانیا در بازار صبح
  • سقوط نرخ بیکاری ژاپن در ماه ژوئن
  • افت غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در سه ماهه دوم 2020
  • نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار آسیا

 

افزایش سود فرانک سوئیس در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.33% داشت و دررقم 0.9092 بسته شد. در گزارش داده ای اندیکاتور پیشروی KOF سوئیس صعود تا 85.7 در ماه جولای داشت که فراتر از برآورد بازار برای رشد تا سطح 75.0 است و با خوانش بازنگری شده 60.6 در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9071 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.23% پایین تر از فرانک سوئیس از پایان بازار روز گذشته.

 

معامله دلار کانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.62% داشت و دررقم 1.3421 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3422 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3351 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3279 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3477 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3531 ببرد.

 

طلا: برگشت ضررهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.62% داشت و هرانس برابر با 1972.60 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه تعهد فدرال رزرو آمریکا به حمایت از اقتصاد این کشور، تمایلات ریسک سرمایه گذار را افزایش داد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1986.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.70% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1963.60 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1940.70 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1998.10 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به  سطح مقاومت بعدی 2009.70 ببرد.

 

نفت خام: معامله پایین ترنفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 2.03% داشت و هربشکه برابر با 40.44 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به نگرانی ها نسبت به بالا رفتن موارد ابتلای ویروس و بی ثباتی  در ارتباط با انتخابات آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 40.11 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.82% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 38.77 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 37.43 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 41.40 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 42.69 ببرد.