تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • ریباند اقتصاد کانادا در ماه می
  • رشد کمتر از برآورد خرده فروشی های حقیقی سوئیس در ماه ژوئن
  • کاهش اقتصاد ژاپن در سه ماهه نخست 2020
  • بازار صبح آسیا: ریباند دلارآمریکا، بورس بالاتر بسته می شود.

 

صعود شاخص عملکرد تولید AIG استرالیا در ماه جولای

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلاراسترالیا دربرابر دلارآمریکا افت 0.74% داشت و درروز جمعه دررقم 0.7143 بسته شد. بهای مس LME رشد 0.2% یا 13.0MT تا 6446.5/MT دلار داشت. بهای آلمینیوم صعود 0.2% یا 4.0/MT تا 1685.5/MT دلار داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.7137 معامله می شود همراه با معامله دلاراسترالیا 0.08% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه.

 

طلا: افزایش سودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.88% داشت و هرانس برابر با 1989.90 دلارآمریکا، با ضعف دلارآمریکا، درروز جمعه بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1992.50 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.13% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 1977.07 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1961.63 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 2006.67 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 2020.83 ببرد.

 

نقره: معامله پایین تر فلز سفید در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 4.60% داشت و هرانس برابر با 24.58 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 24.47 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.43% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت دررقم 23.80 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 23.13 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 24.97 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 25.47 ببرد.

 

نفت خام: معامله نفت بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.05% داشت و هربشکه برابر با 40.42 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد. بیکر هیوز گزارش داد که دکل حفاری نفت آمریکا سقوط حدودا 1 رقمی تا 180 در پایان هفته 24 جولای 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 40.00 معامله می شود همراه با معامله نفت 1.04% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت در رقم 39.60 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 39.19 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 40.47 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 40.93 ببرد.