تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • افت سراسری هزینه خانوار ژاپن در ماه ژوئن
  • معامله فرانک سوئیس بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • نقره: برگشت سودهای فلز سفید در بازار آسیا
  • طلا: معامله فلز زرد یک تاد پایین تر در بازار صبح

 

 

برگشت سودهای یورو در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.06% داشت و دررقم 1.1879 بسته شد. در گزارش داده ای، سفارشات کارخانه آلمان جهش 27.9 درصدی ماهانه در ماه ژوئن داشت که بیش از برآوردهای بازار برای رشد 10.0 درصدی است و با افزایش 10.4% در ماه پیش از آن قیاس می شود.  در بازار آمریکا مطالبات اولیه بیکاری سقوط تا k1186.0 در هفته منتهی به 31 جولای 2020 داشت که بیش از انتظارات بازار برای افت تا سطح k1415.0 است و با خوانش بازنگری شده 1435.0k در ماه پیش از آن قیاس می شود.

 

ثبات نرخ بهره کلیدی در بانک انگلیس

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا، پس از اینکه بانک انگلیس یک چشم انداز نسبتا منفی را درمورد اقتصاد کشور پیش بینی کرد، رشد 0.14% داشت و دررقم 1.3144 بسته شد. در مورد تصمیم گیری نرخ بهره، بانک این کشور نرخ بهره کلیدی را دررقم 0.1% ثابت نگه داشت که کاملا انتظارش را داشتیم. همچنین، بانک مرکزی تغییری در برنامه خرید اوراق مشارکتی و دولتی خود با رقم 745 میلیارد پوند نداد. این بانک نشان داد که تولید ناخالص ملی انگلیس کاهش حدودا 9.5% در سال جاری خواهد داشت که بهتر از 14% پیش بینی شده پیش از این است و هشداری است درمورد بهبود کند اقتصادی. اندرو بیلی، ریاست بانک ابراز کرد که اقتصاد کشورش با افزایش تعطیلی ها و محدودیت ها روند صعودی میگیرد هرچند این روند رشد حالت ” توزیع بسیار پراکنده و نامنظم“ خواهد داشت. همچنین ایشان هشدار که پس از پاندمی، ” بخش هایی از اقتصاد کشور“ رشد مداومی نخواهد داشت.

 

افزایش ضررهای دلارکانادا در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.35% داشت و دررقم 1.3309 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3339 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.23% بالاتر از دلارکانادا از پایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 1.3273 و خط حمایت بعدی  دررقم 1.3206 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم 1.3377 و خط مقاومت بعدی در 1.3414 ایجاد شود.

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی دکل نفتی بیکر هیوز

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.61% داشت و هربشکه برابر با 42.04 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به نگرانی ها نسبت به تقاضای سوخت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.92 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.29% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 41.47 و خط حمایت بعدی  دررقم 41.02 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم 42.51 و خط مقاومت بعدی در 43.10 ایجاد شود.