تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افزایش بهای مسکن انگلیس برای نخستین بار طی پنج ماه در ماه جولای
  • افت نرخ بیکاری کانادا در ماه جولای
  • نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • برگشت ضررهای دلار استرالیا در بازار آسیا

 

معامله یورو یک تاد بالاتر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 2 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.77% داشت و درروز جمعه دررقم 1.1787 بسته شد. در گزارش کلان، مازاد تجاری آلمان افزایش تا 14.5 میلیارد یورو در ماه ژوئن داشت که بیش از برآوردهای بازار برای مازاد 10.1 میلیارد یورو است و با مازاد بازنگری شده 7.5 میلیارد یورو در ماه پیش از آن قیاس می شود. علاوه بر این، تولید صنعتی فصلی صعود 8.9% بر مبنای ماهانه در ماه ژوئن داشت که ناشی از کاهش  اقدامات کنترل ویروس در اقتصاد و فراتر رفتن برآورد بازار برای رشد 8.1% است. در ماه گذشته تولید صنعتی رشد بازنگری شده 7.4% را گزارش داده بود. علاوه بر این، مازاد حساب جاری رشدی تا 22.4 میلیارد یورو در ماه ژوئن داشت که فراتر از انتظارات بازار برای مازاد 14.2 میلیارد یورو است و با مازاد بازنگری شده 7.0میلیارد یورو در ماه پیش از آن قیاس می شود.

 

صعود شاخص اقتصادی پیشروی ژاپن در ماه ژوئن

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن رشد 0.42% داشت و درروز جمعه دررقم 105.96 بسته شد. در گزارش داده ای، شاخص اقتصادی پیشروی ژاپن صعود تا 85.0 در ماه ژوئن داشت که بیش از برآوردهای بازار برای افزایش تا سطح 78.8 است و با خوانش بازنگری شده 78.3 در ماه گذشته قیاس می شود. علاوه بر این، شاخص همزمان رشدی بیش از رقم پیش بینی شده تا 76.4 در ماه ژوئن داشت که با خوانش بازنگری شده 72.9 در ماه پیش از آن قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 105.80 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.15% پایین تر از ین ژاپن از پایان بازار روز جمعه.

 

طلا: افزایش ضررهای فلز زرد در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 1.99% داشت و هرانس با ریباند دلارآمریکا برابر با 2042.00 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد به دنبال داده اشتغال بهتر از انتظار آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 2036.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.25% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 2013.77 و خط حمایت بعدی  دررقم 1990.63 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم 2071.07 و خط مقاومت بعدی در 2105.23 ایجاد شود.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 1.26% داشت و هربشکه برابر با 41.51 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد باتوجه به افزایش تنش ها بین آمریکا و چین و رشد موارد ابتلا به ویروس. ضمن اینکه، بیکر هیوز گزارش داد که دکل حفاری نفت آمریکا افت حدودا 4 رقمی تا 176 در هفته منتهی به 31 جولای 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.74 معامله می شود همره با معامله نفت 0.55% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز جمعه پس ازاینکه امین ناصر مدیر اجرایی  شرکت نفت آرامکو عربستان بیان کرد که انتظار ریباند تقاضای نفت در آسیا را دارد و پس از اینکه عراق ملزم به کاهش بیشتر عرضه شد.  انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 41.14  و خط حمایت بعدی  دررقم  40.55 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم   42.25 و خط مقاومت بعدی در  42.77  ایجاد شود.