تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • سقوط شاخص رضایت تجاری NAB استرالیا در ماه جولای
  • کاهش مازاد تجاری ژاپن در ماه ژوئن
  • نقره: برگشت سودهای فلز سفید در بازار صبح
  • رشد شاخص رضایت سرمایه گذار سنتیکس حوزه یورو در ماه اوت

 

ثبات نرخ بیکاری سوئیس در ماه ژوئن

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس رشد 0.30% داشت و دررقم 0.9155 بسته شد. در گزارش داده ای نرخ بیکاری سوئیس همچنان دررقم 3.3% در ماه ژوئن ثابت ماند. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9155 معامله می شود همراه با معامله فلت دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس در پایان بازار دیروز.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.86% داشت و هربشکه برابر با 42.03 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به نظرات مثبت در سخنرانی امین ناصر سئوی شرکت آرامکو در عربستان سعودی درمورد تقاضای نفت و به دنبال داده  صعودی کارخانه چین. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 42.22 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.45% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  41.72 و خط حمایت بعدی  دررقم   41.23 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  42.52  و خط مقاومت بعدی در  42.83  ایجاد شود.

 

 

طلا: افزایش زیان های فلز زرد در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.15% داشت و هرانس با تقویت دلارآمریکا، برابر با 2036.80 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 2027.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.47% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 2011.60  و خط حمایت بعدی  دررقم 1995.90  ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  2051.90  و خط مقاومت بعدی در2076.50 ایجاد شود.

 

افزایش سودهای دلارکانادا در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تاساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.14% داشت و دررقم 1.3358 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3334 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.18% پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1.3310 و خط حمایت بعدی  دررقم 1.3285  ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  1.3377  و خط مقاومت بعدی در  1.3419  ایجاد شود.