تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • نقره: برگشت زیان های فلز سفید در بازار صبح
  • صعود برآوردهای تورم مصرف کننده استرالیا در ماه اوت
  • معامله فرانک سوئیس بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • کاهش اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم 2020

 

رشد شاخص قیمت تولید کننده ژاپن در ماه جولای

در 24 ساعت گذشته تا ساعت23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن رشد 0.35% داشت و دررقم 106.86 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 106.70 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.15% پایین تر از ین ژاپن ازپایان بازار روز گذشته. داده شبانه نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده ژاپن رشد 0.6% ماهانه در ماه جولای داشت که بیش از انتظارات بازار برای افزایش 0.3% است و با رشد مشابه در ماه پیش قیاس می شود.

 

افزایش سودهای دلارکانادا در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.40% داشت و دررقم 1.3249 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرنیویچ جفت دررقم 1.3235 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.11% پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1.3193 و خط حمایت بعدی  دررقم  1.3151 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  1.3312  و خط مقاومت بعدی در   1.3389 ایجاد شود.

 

طلا: معامله بالاتر فلز زرد در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد نسبی داشت و هرانس با ضعف دلارآمریکا، برابر با 1929.30 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1946.10 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.87% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1893.20 و خط حمایت بعدی  دررقم 1840.30  ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  1980.00  و خط مقاومت بعدی در  2013.90  ایجاد شود.

 

نفت خام: معامله نفت یک تاد پایین تر در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرنیویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 2.43% داشت و هربشکه برابر با 42.58 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش EIA مبنی بر اینکه فهرست موجودی نفت خام افت حدودا 4.5میلیون بشکه ای در هفته منتهی به 7 اوت 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 42.57 معامله می شود همراه با معامله نفت کمی پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  41.83 و خط حمایت بعدی  دررقم  41.08 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم   43.11 و خط مقاومت بعدی در  43.64  ایجاد شود.