تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • بازار صبح آسیا: بازار سهام فناوری آمریکا، بازار را هدایت می کند.
  • نقره: معامله بالاتر فلز سفید در بازار صبح
  • معامله دلار استرالیا یک تاد بالاتر در بازار صبح
  • رشد تولید صنعتی ژاپن در ماه ژوئن

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفت خام  API

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 1.02% داشت و ازآنجاکه اپک و متحدینش برای کاهش تولید در ماه گذشته به توافق رسیدند، هربشکه برابر با 42.74 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 42.64 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.23% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  41.97 و خط حمایت بعدی  دررقم  41.30 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم   43.14 و خط مقاومت بعدی در  43.64  ایجاد شود.

 

طلا: افزایش سودهای فلززرد در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 2.14% داشت و پس از ضعف دلارآمریکا و بازده خزانه داری این کشور، هرانس برابر با 1990.60 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 2000.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.52% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1963.73 و خط حمایت بعدی  دررقم  1926.57 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  2021.83  و خط مقاومت بعدی در  2042.77  ایجاد شود.

 

معامله دلارکانادا بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.23% داشت و دررقم 1.3225 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3195 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.23% پایین تر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 1.3169  و خط حمایت بعدی  دررقم 1.3143  ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم   1.3240 و خط مقاومت بعدی در  1.3285  ایجاد شود.

 

افزایش سودهای فرانک سوئیس در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.29% داشت و دررقم 0.9068 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9054 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.15% پایین تر از فرانک سوئیس ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  0.9037 و خط حمایت بعدی  دررقم 0.9020  ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  0.9083  و خط مقاومت بعدی در  0.9112  ایجاد شود.