تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • معامله فرانک سوئیس بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار صبح
  • رشد شاخص پیشروی وست پک استرالیا در ماه جولای
  • نقره: برگشت سودهای فلز سفید در بازار آسیا

 

معامله پوند بریتانیا یک تاد پایین تر در بازار آسیا

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند بریتانیا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.08% داشت و دررقم 1.3246 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3243 معامله می شود همراه با معامله پوند بریتانیا کمی پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1.3158 و خط حمایت بعدی  دررقم  1.3072 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  1.3297  و خط مقاومت بعدی در  1.3350  ایجاد شود.

 

ژاپن رکورد مازاد تجارت کالایی نهایی را در ماه جولای ثبت کرد

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر ین ژاپن افت 0.65% داشت و دررقم 105.35 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به  وقت گرینویچ جفت دررقم 105.49 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.13% بالاتر از ین ژاپن از پایان بازار روز گذشته. داده شبانه نشان داد که ژاپن مازاد نهایی تجارت کالایی  را با رقم 11.6 میلیارد ین در ماه جولای ثبت کرد که با کسری بازنگری شده 269.3 میلیارد ین در ماه گذشته قیاس می شود.

 

طلا: معامله فلز زرد بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 1.10% داشت و هرانس ازآنجاکه دلارآمریکا تضعیف شد و باتوجه به افزایش تنش ها بین آمریکا و چین، برابر با 2012.50 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 2003.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.45% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1984.20 و خط حمایت بعدی  دررقم  1965.00 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  2023.60  و خط مقاومت بعدی در   2043.80 ایجاد شود.

نفت خام: معامله بالاتر نفت خام پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

 در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.14% داشت و هربشکه برابر با 42.68 دلارآمریکا بسته شد. API گزارش داد که موجودی نفت خام افت حدودا 4.3 میلیون بشکه ای در هفته منتهی به 14 اوت 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 42.72 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.09% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم 42.22 و خط حمایت بعدی  دررقم  41.73 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  43.10  و خط مقاومت بعدی در  43.49  ایجاد شود.