تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • رشد شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس تا سقف 4 ماه در ماه جولای
  • معامله پایین تر ین ژاپن در بازار صبح
  • معامله فرانک سوئیس بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
  • افزایش زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا

 

صعود شاخص مصرف کننده حوزه یورو در ماه جولای

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.76% داشت و دررقم 1.1849 بسته شد. در گزارش کلان، شاخص قیمت مصرف کننده منطقه صعود 0.4% سالانه در ماه جولای داشت که با افزایش 0.3% در ماه پیش قیاس می شود. ارقام اولیه رشد 0.4% را ثبت کرده بودند. علاوه بر این، مازاد حساب جاری افزایش 20.7 میلیارد یورویی در ماه ژوئن داشت که با افزایش 11.3 میلیارد یورویی در ماه پیشتر قیاس می شود. در آمریکا، وثیقه های رهنی MBA سقوط 3.3% هفتگی در هفته منتهی به 14 اوت 2020 داشت که با افزایش 6.8% در هفته پیش از آن قیاس می شود.

 

روند کند تورم قیمت مصرف کننده کانادا در ماه جولای

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا رشد 0.39% داشت و دررقم 1.3211 بسته شد. در گزارش داده ای، تورم قیمت مصرف کننده کانادا روند کند تا 0.1% سالانه در ماه جولای داشت که بیش از رقم توافقی برای افزایش 0.5% است و با سطح 0.7% در ماه پیش قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3224 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.10% بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته.

طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 3.72% داشت و ازآنجاکه دلارآمریکا تقویت شد و با توجه به افزایش بازده خزانه داری، هرانس برابر با 1938.50 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1950.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.61% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  1918.47 و خط حمایت بعدی  دررقم  1886.63 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  1994.17  و خط مقاومت بعدی در  2038.03  ایجاد شود.

 

نفت خام: معامله نفت بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

در 24 ساعت گذشته تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.16% داشت و پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی EIA هربشکه برابر با 42.75 دلارآمریکا بسته شد. این گزارش مبنی بر این بود که فهرست موجودی نفتی افت حدودا 1.6میلیون بشکه تا 512.5 میلیون بشکه در هفته منتهی به 14 اوت 2020 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 42.49 معامله می شود همراه با معامله نفت، به دنبال نگرانی ها در مورد تقاضا، 0.61% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که در صورت نزول قیمت، یک خط حمایت دررقم  42.22 و خط حمایت بعدی  دررقم  41.96 ایجاد شود. درصورت افزایش هم انتظار می رود که یک خط مقاومت دررقم  42.89  و خط مقاومت بعدی در 43.30   ایجاد شود.