تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را ثابت نگه داشت و برنامه های پایان بخشیدن به موارد حساسیت زای ماه دسامبر را بار دیگر تأیید کرد
  • برگشت صعودهای انجام شده دلار استرالیا در بازار آسیا
  • طلا: معامله نسبتا بالای فلز زرد در بازار آسیا
  • نقره: معامله ضعیف فلز سفید در بازار امروز صبح

معامله فلت استرلینگ در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوندبریتانیا در برابر دلارآمریکا افت 0.49% داشت و دررقم 1.2823 بسته شد ضمن دنبال کردن سخنان ریاست بانک مرکزی اروپا،ماریو دراگی، در مورد برکسیت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی در رقم 1.2823 معامله می شود همراه با معامله فلت پوندبریتانیا دربرابر قیمت بسته شده دلار آمریکا در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را درقم 1.2774 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2726 ببرد.

معامله بالای ین ژاپن در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلار آمریکا دربرابر ین ژاپن رشد 0.23% داشت و دررقم 112.40 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 112.26 معامله می شود همراه با معامله دلار آمریکا 0.12% پایین تر از قیمت بسته شده ین ژاپن در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را در رقم 111.90 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 111.55 ببرد.

معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلار آمریکا دربرابر فرانک سوئیس رشد 0.26% داشت و دررقم 0.9997 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی در رقم 0.9998 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از قیمت بسته شده فرانک سوئیس در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 0.9963 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9927 ببرد.

افزایش زیان های دلار کانادا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلار کانادا رشد 0.22 داشت و دررقم 1.3027 بسته شد. بنابر اخبار اقتصادی، بارومتر معاملاتی کانادا تا سطح 60.5 در ماه اکتبر پایین آمد که این رقم با خوانش رقم 61.4 در ماه گذشته مقایسه می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3093 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.16% بالاتر از قیمت بسته شده دلار کانادا در بازار دیروز.