تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • ادامه زیان های دلارکانادا در بازار صبح
  • نقره: معامله نسبتا پایین فلز سفید در بازار امروز صبح
  • معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار آسیا
  • معامله بالای دلاراسترالیا در بازار صبح

 

رشد فراتر از میزان برآورد مازاد پولی حوزه یورو در ماه اوت

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا افت 0.27% داشت و دررقم 1.0920 بسته شد. در گزارش داده ای، مازاد پولی حوزه یورو صعود 5.7% سالانه در ماه اوت داشت که این رقم بالاتر از رقم توافقی بازار با صعود 5.1% بوده است. در ماه گذشته این مازاد رشد 5.2% را ثبت کرده بود. از سوی دیگر، شاخص اطمینان مصرف کننده GFK آلمان رشد غیرمنتظره تا سطح 9.9 در ماه اکتبر داشت که مطابق با پیش بینی های بازار برای یک خوانش باثبات بود.در ماه گذشته این شاخص خوانش 9.7% را ثبت کرده بود.

 

صعود غیرمنتظره شاخص اطمینان مصرف کننده GFK انگلیس در ماه سپتامبر

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا افت 0.26% داشت و دررقم 1.2326 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2327 معامله می شود همراه با معامله پوند یک تاد بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. داده شبانه نشان داد که شاخص اطمینان مصرف کننده GFK انگلیس صعود غیرمنتظره تا سطح 12.0 در ماه سپتامبر داشت که مطابق با انتظارات بازار برای خوانشی بدون تغییر بود. این شاخص سطح 14.0 را در ماه گذشته ثبت کرده بود.

 

طلا: معامله بالای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.07% داشت و هرانس برابر با 1511.30 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت دلار. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1512.60 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.09% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1506.63 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1500.67 ببرد.

 

نفت خام: ادامه زیان های معامله نفت در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت 0.51% داشت و هربشکه برابر با 56.32 دلارآمریکا بسته شد با توجه به نگرانی ها از ضعف رشد اقتصاد جهانی و اثرآن روی تقاضای نفت. ضمن اینکه آمریکا تصمیم گرفته است تا تجهیزات نظامی و پرسنل خود را جهت حمایت از عربستان در این کشور در پی حملات اخیر به تجهیزات نفتی آن مستقر کند. دربازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 56.12 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.36% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.