پی سی ام بروکرز

PCMBROKERS ONLINE SUPPORT
Menu

کسری پلاتین، پالادیوم و رودیم در سال 2020

  • شرکت جانسون متی (Johnson Matthey) در گزارشی اعلام کرد که بازار 10 میلیون اونسی پالادیوم با کمبود 606،000 اونس مواجه شد؛ این روند کسری بودجه از سال 2015 ادامه داشته است.
  • در همین حال، بازار 1 میلیون اونسی رودیم، تا میزان 84000 اونس کمتر تأمین شد.

نماینده شرکت جانسون متی روز چهارشنبه اعلام کرد که بازار حدود 7 میلیون اونسی پلاتین در سال 2020، با تامین 390،000 اونس، حاکی از دومین کسری سالانه متوالی است.

این شرکت در گزارشی اعلام کرد که بازار 10 میلیون اونسی پالادیوم با کمبود 606000 اونس روبرو شد و این روند کسری از سال 2015 ادامه داشته است.

نماینده این شرکت گفت که  با وجودی که بازار 1 میلیون اونس رودیم با 84000 اونس تأمین شد، دومین کسری متوالی خود را پشت سر گذاشت.

هر سه فلز در مبدل‌های کاتالیزوری نصب شده روی اگزوزهای خودرو برای کاهش گازهای مضر موتور استفاده می شود. شرکت جانسون متی تولید کننده ای پیشرو در زمینه خودکاتالیزرها است.

این شرکت اعلام کرد که ارقام اعلامی آن برای سال 2020 تخمین های اولیه است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است