تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • رشد شاخص قیمت مصرف کننده داخلی ژاپن در ماه ژوئن
  • افزایش سود فرانک سوئیس در بازار صبح
  • معامله دلارکانادا بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • افزایش سود دلار استرالیا در بازار آسیا

 

کاهش غیرمنتظره مازاد حساب جاری حوزه یورو در ماه می

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.30%  داشت و دررقم  1.1448 بسته شد. در گزارش داده ای  مازاد حساب جاری منطقه کاهش غیرمنتظره تا 8.0میلیارد یورو در ماه می داشت که کمتر از برآورد بازار برای مازاد 19.1 میلیارد یورویی بود و با مازاد 14.4 میلیارد یورویی در ماه گذشته قیاس می شود. جدای از این، شاخص قیمت تولید کننده آلمان افت 1.8% سالانه در ماه ژوئن داشت که بیش از برآوردهای بازار برای افت 1.5% بود و با افت 2.2% در ماه پیش قیاس می شود. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.1459 معامله می شود همراه با معامله  یورو 0.10% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته.

 

معامله بالاتر پوند بریتانیا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوند دربرابر دلارآمریکا رشد 1.07% داشت و دررقم 1.2659 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.2676 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.13% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.2568 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2460 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.2734 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.2792 ببرد.

 

طلا: برگشت سود فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.60% داشت و هرانس برابر با 1819.20 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه افزایش موارد ابتلا به ویروس در جهان تقاضا برای این فلز ارزشمند را افزایش داد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1818.00 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.07% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1809.13 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1800.27 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1825.13 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1832.27 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالاتر نفت پیش از داده هفتگی فهرست موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.82% داشت و هربشکه برابر با 40.65 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه خوشبینی نسبت به پیشرفت واکسن احتمالی کرونا نگرانی ها درمورد تقاضای انرژی را جبران کرد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 40.87 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.54% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 40.16 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 39.46 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 41.24 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 41.62 ببرد.