تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:0.2%                       نمودار:

GDP ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی کالاها و خدمات تهیه شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 12 مارچ 2019

توضیح: منبع برای نخستین بار در جولای 2018 منتشر شد

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت و سلامت اقتصادی است

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP)

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:-0.3%                     نمودار:

محصول تولیدی ماهانه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی تورم تنظیمی محصول تولیدی از سوی تولیدکننده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 40 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 12 مارچ 2019

توضیح: تولید، حدود 80% تولید صنعتی نهایی را دربرمیگیرد و اثری غالب روی بازار دارد

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

نام دیگر: تولید کارخانه

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:   0.6%    نمودار:

GDP اولیه سه ماهه

منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: سه ماهه حدود 40 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 10 می 2019

توضیح: دو نسخه از GDP سه ماهه هست که حدود 45 روز بعد- اولیه و نهایی منتشر می شود. اعلام اولیه زودهنگام است و بیشترین اثر را دارد

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت و سلامت اقتصادی است

نام دیگر: نخستین برآورد GDP

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP)