تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-18-آوریل-2019

  تحلیل فاندامنتال: سهام آمریکا پس از درآمدهای شرکتی بسیار بد، در محدوده پایین بسته می شود. داده تورم انگلیس نزول غیر منتظره دارد. بازارها امروز در ساعت 9:00 به ساعت شش ماه اول انگلیس، داده PMI فلش اوایل سال 2019 را دنبال میکنند.   سهام آمریکا دیروز پس از ارقام بسیار بد درآمدهای شرکتی…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-17-آوریل-2019

تحلیل فاندامنتال: سهام آسیا پس از GDP بهتر از حدبرآورد چین، معامله بالایی دارد. دلارنیوزلند/آمریکا به دلیل کاهش CPI نیوزلند، تحت فشار است. بهای نفت برنت تابالای بشکه ای 72 دلار افزایش دارد با توجه به تقاضای قوی تر چین و افت ذخیره نفتی آمریکا.   سهام آسیا شبانه پس از نتیجه خوب GDP چین…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-16-آوریل-2019

تجزیه و تحلیل فاندامنتال: • کم بودن درآمد شرکتی روی سهام آمریکا فشار وارد می کند. • پوندانگلیس / دلار آمریکا با توجه به اخبار کمی که مربوط به برکسیت، معاملات سایدوایز است. • دلاراسترالیا / آمریکا پس از اعلام گزارش رزرو بانک استرالیا تحت فشار است. سهام ایالات متحده آمریکا روز گذشته پس از…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-15-آوریل-2019

تجزیه و تحلیل فاندامنتال: • سهام آسیا با توجه به خوشبین بودن گفتگو و تجارت، دارای بیشترین معامله است. • پوندانگلیس / دلار آمريکا پس از تمدید برکسیت، در محدوده تنگ معامله می شود. • بازارها طی دوهفته آینده، داده درآمدهای شرکتی آمریکایی را دنبال خواهند کرد. سهام آسیا آغاز هفته کاری خود را پس…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-12-آوریل-2019

تحلیل فاندامنتال: بازارسهام آمریکا امروز اعلامیه های درآمدهای شرکتی را زیر نظر دارد. تمرکز بازار همچنان روی گفت و گوهای بین حزبی انگلیس است. رزرو بانک استرالیا درمورد ضعف رشد جهانی و بهای املاک محلی هشدار می دهد.   سهام آمریکا و اروپا دیروز با نگرانی ها درمورد رشد جهانی و تداوم تمایل نزولی بانک…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-11-آوریل-2019

  تحلیل فاندامنتال: سهام آمریکا پس از گزارشات فدرال رزرو، معامله نسبتا بالایی دارد. سران اتحادیه اروپا درمورد تمدید برکسیت تا 31 اکتبر به توافق می رسند. ازنظر داده ای، فعالیت ماه فوریه بازارانگلیس روند غیرمنتظره صعودی دارد.   بخش زیادی از سهام آمریکا دیروز و پس از گزارشات کمابیش غیرمنتظره کمیته بازار آزاد فدرال،…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-10-آوریل-2019

  تحلیل فاندامنتال: سهام جهانی پس از روند نزولی رشد جهانی صندوق بین المللی پول IMF، سقوط میکند. معامله نوسان دار پوند/دلارآمریکا پیش از نشست امشب اتحادیه اروپا تمرکز امروز بازار روی نشست امروز بانک مرکزی اروپا و گزارشات کمیته بازار آزاد فدرال   سهام آمریکا و اروپا دیروز با توجه به نگرانی ها درمورد…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-09-آوریل-2019

  تحلیل فاندامنتال: بخش زیادی از سهام آمریکا صعود و سهام آسیا عملکرد ترکیبی دارد. پوندانگلیس/دلارآمریکا با توجه به ادامه بی ثباتی برکسیت، در محدود نسبتا تنگ معامله می شود. برنت تا سقف جدید 5 ماهه بالا می رود.   بخش زیادی از سهام آمریکا دیروز صعود کرد درحالیکه سهام آسیا شبانه و با توجه…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-08-آوریل-2019

تحلیل فاندامنتال: سهام آمریکا پس از داده بازارکار قوی تر از میزان برآورد، صعود میکند. پوند/دلارآمریکا با توجه به تداوم بی ثباتی برکسیت، ریزش دارد. تمرکز این هفته بازار روی نشست اتحادیه اروپا در 10 آوریل.   سهام آمریکا باتوجه به خوشبینانه بودن گفت و گوهای تجاری و جهش در داده دستمزد غیرکشاورزی آمریکا، درروز…

تقویم فارکس فکتوری روزانه- پی سی ام بروکرز

تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-05-آوریل-2019

تحلیل فاندامنتال: سهام آمریکا و آسیا معامله بالایی دارد. پوندانگلیس/دلارآمریکا باتوجه به پیشرفت اندک در مذاکرات بین حزبی انگلیس، تحت فشار است. بازارها امروز گزارش کارگری بازار آمریکا را دنبال می کنند.   سهام آمریکا و آسیا دیروز و شبانه معامله بالایی داشت همراه با صعود سهام CSI چین تا رقم 1% با توجه به…