پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین 24/7 +971 800 22 33 44

تقویم اقتصادی – 15-02-2019

زمان:13:00                         ارز: پوند بریتانیا                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارش ماهانه میزان خرده‌فروشی منبع: دفتر ملی آما...

تقویم اقتصادی – 14-02-2019

زمان:17:00                         ارز: دلار آمریکا                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: گزارش ماهانه میزان خرده‌فروشی مرکزی (یعنی غیر از ا...

تقویم اقتصادی – 13-02-2019

زمان:05:30                         ارز: دلار نیوزلند                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: نرخ رسمی نقدی معیار: نرخ بهره که در آن بانک‌ها مو...

تقویم اقتصادی – 12-02-2019

زمان:17:30                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی شرح: به منظو...

تقویم اقتصادی – 11-02-2019

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:0.2%                       نمودار: GDP ماهانه منبع: دفتر آمار ملی(آخ...

تقویم اقتصادی – 08-02-2019

زمان:     18:00    ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:6.5K                 پیشین:9.3K                        نمودار: تغییرات اشتغال منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه...

تقویم اقتصادی – 07-02-2019

زمان:2:15                            ارز:دلار نیوزلند    واقعی:                   پیش بینی:              0.3%      پیشین:    1.1%      نمودار: تغییرات سه ماهه اشتغال منبع: آمار نیوزلند( آخرین اعلام...

تقویم اقتصادی – 06-02-2019

زمان:6:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی فیلیپ لاو ریاست RBA شرح: به منظور سخنرا...

تقویم اقتصادی – 05-02-2019

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:   0.4%    نمودار: خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخری...

تقویم اقتصادی – 01-02-2019

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.3%                 پیشین:   0.4%    نمودار: میانگین درآمدهای ساعتی ماهانه منبع: دفتر آمار کا...