تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 28 / 08 /2020

    زمان:17:40                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست فدرال رزرو، پاول شرح: به منظور سخنرانی ویدئویی  باعنوان « بازنگری چارچوب سیاست پولی» در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هال همراه با پرسش و پاسخ. منبع: فدرال رزرو( آخرین اعلامیه). سخنران: ژروم پاول. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 27 / 08 /2020

    زمان:17:40                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست فدرال رزرو، پاول شرح: به منظور سخنرانی ویدئویی  باعنوان « بازنگری چارچوب سیاست پولی» در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هال همراه با پرسش و پاسخ. منبع: فدرال رزرو( آخرین اعلامیه). سخنران: ژروم پاول. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی 14 / 2020/8

زمان:4:00 ارز:دلاراسترالیا واقعی: پیش بینی: پیشین: نمودار:سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاوشرح: به منظور سخنرانی ویدئویی با موضوع اقتصاد پیش از کمیته مجلس نمایندگان.منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).سخنران: فیلیپ لاو.اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.توضیح: ریاست از اکتبر 2016- سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/13

  زمان:6:00                            ارز:دلار استرالیا                 واقعی:                   پیش بینی:30.0k                               پیشین:k210.8                    نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 17 سپتامبر 2020. توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/07

      زمان:6:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: بیانیه سیاست پولی RBA منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: سه ماهه. اعلام بعدی:  نوامبر 2020. دلیل اهمیت برای معامله گر: نگاه قابل توجهی را نسبت به رویکرد بانک درمورد…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/05

    زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:-2.0%                             پیشین:0.7%                        نمودار: تغییرات اشتغال سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 4 نوامبر 2020. توضیح: اگرچه این داده باتأخیر زیادی منتشر…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/08/03

Is   زمان:18:30        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:53.6                 پیشین:52.6                        نمودار: PMI تولید ISM منبع: انستیتو مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در نخستین روز کاری پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 1 سپتامبر 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/31

  زمان:5:30           ارز:یوان چین                      واقعی:                   پیش بینی:50.8  پیشین:50.9                         نمودار: PMI تولید منبع: CFLP( آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه در آخرین روز در ماه جاری. اعلام بعدی: 31 اوت 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/21

  زمان:7:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاو شرح: به منظور سخنرانی ماهواره ای باعنوان ” کووید-19، بازار کار و بالانس شیت های بخش عمومی“ در بنیاد آنیکا Anika. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی 2020/07/16

  زمان:3:15                           ارز:دلارنیوزلند                   واقعی:                   پیش بینی:0.5-%                             پیشین:0.8%                        نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 15 اکتبر 2020. توضیح:…