تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 20-12-2019

زمان:14:00                         ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:-15.7B                          پیشین:-25.2B                    نمودار: حساب جاری منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تفاوت در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی، خدماتی، جریانات درآمدی و نقل و انتقال یک سویه طی سه ماهه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 85 روز پس…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 19-12-2019

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.5%                       نمودار: GDP سه ماهه منبع: دفتر آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 75 روز پس از پایان سه ماه. اعلام بعدی: 19مارچ 2020. دلیل اهمیت برای…

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 18-12-2019

زمان:14:00                   ارز:پوند             واقعی:              پیش بینی:1.4%            پیشین:1.5%                 نمودار: CPI سال به سال منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 15ژانویه 2020. توضیح: این…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 17-12-2019

زمان:4:30                          ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-26.4                        نمودار: رضایت شغلی گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند ANZ منبع: ANZ(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه به جز ژانویه حوالی پایان ماه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 16-12-2019

زمان:12:45                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:52.1   پیشین:52.2                          نمودار: PMI خدماتی فلش فرانسه منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدمات. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 3هفته تا ماه جاری. اعلام بعدی: 24ژانویه 2020. توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 13-12-2019

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.2%                       نمودار: خرده فروشی های ماه به ماه core منبع: دفتر آمارآمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 16ژانویه 2020.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 12-12-2019

زمان:0:00                            ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: نشست خبری FOMC منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه). سخنران: مقام ارشد فدرال رزرو. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. بسامد: 8بار در سال. اعلام بعدی: 29 ژانویه 2020. توضیح: این نشست دو بخش دارد- بخش نخست خوانش بیانیه و بعد…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 11-12-2019

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                پیشین:0.4%                       نمودار: CPI ماه به ماه منبع: دفتر آمار کارگری آمریکا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات تهیه شده از سوی مصرف کننده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 16 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 14ژانویه 2020. دلیل اهمیت…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 10-12-2019

زمان:2:35                          ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، فیلیپ لاو شرح: به منظور سخنرانی در نشست AusPayNet( شرکت پرداختی های استرالیا) در سیدنی همراه با پرسش و پاسخ. منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). سخنران: فیلیپ لاو. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 05-12-2019

  زمان:4:30                          ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک نیوزلند؛ آدرین اُر شرح: به منظور برگزاری نشست خبری درمورد تصمیم گیری برای بررسی سرمایه بانکی در ولینگتن. منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). سخنران: آدرین ار. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست…