تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 04-12-2019

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.5%                       نمودار: GDP سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 65 روز پس از پایان ماه. دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 03-12-2019

  زمان:8:00           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.75%                             پیشین:0.75%                    نمودار: نرخ تقدینگی منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: نرخ بهره روی وام های شبانه بین واسطه های مالی افزوده می شود. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه. اعلام بعدی: 4فوریه 2020. توضیح: تصمیم گیری…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 02-12-2019

  زمان:5:00            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:-1.0%                           پیشین:7.6%                       نمودار: مجوزهای ماهانه ساخت و ساز منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد مجوزهای صادر شده ساخت و ساز جدید. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 30 روز پس از پایان ماه. دلیل اهمیت برای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 28-11-2019

  زمان:4:30                          ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:-42.4                        نمودار: رضایت تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند منبع: ANZ- گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند(آخرین اعلامیه). معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر تولیدکنندگان، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و خدماتی های بررسی شده . اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 27-11-2019

  زمان:2:30                           ارز:دلار نیوزلند  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست رزرو بانک نیوزلند؛ آدرین اُر شرح: به منظور برگزاری نشست خبری درمورد گزارش ثبات مالی در ولینگتن. منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه). سخنران: آدرین ار. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است. توضیح: ریاست از مارچ…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 26-11-2019

  زمان:4:30                          ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست فدرال رزرو؛ ژروم پاول شرح: به منظور سخنرانی با عنوان « ساخت و ساز برای سودآوری بلند مدت» در نشست سالانه اتاق بازرگانی شهر پراویدنس Providence در رود آیلند آمریکا. منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه). سخنران: ژروم پاول. اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 15-11-2019

  زمان:7:15                           ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک کانادا، استفان پولوز اطلاعیه: متن سخنرانی در زمان انتشار فهرست می شود. زمان در نظر گرفته شده برای سخنرانی 15 دقیقه بعد از انتشار متن است. شرح: به منظور سخنرانی در فدرال رزرو سن فرانسیسکو. منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه). سخنران: استفان پولوز. اثر معمول:…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 14-11-2019

  زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:16.2k                 پیشین:14.7k                       نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 19دسامبر 2019. توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 13-11-2019

  زمان:5:00                    ارز:دلاراسترالیا    واقعی:               پیش بینی:0.5%              پیشین:0.6%                  نمودار: شاخص بهای دستمزد سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش کسب و کار و پرداختی دولت به ازای هرکارگر به جز پاداش. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 45 روز پس از پایان سه…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تقویم اقتصادی– 11-11-2019

  زمان:14:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:0.4%                 پیشین:-0.2%                     نمودار: GDP مقدماتی سه ماهه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه). معیار: تغییر در ارزش مبتنی بر تورم کالاها و خدمات تهیه شده. اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است. بسامد: سه ماهه حدود 40 روز پس از پایان ماه. اعلام بعدی: 11 فوریه 2020.…