پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین 24/7 +971 800 22 33 44

تقویم اقتصادی – 7-8-2018

زمان:7:30         ارز:دلار نیوزلند   واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:0.2%      نمودار:– انتظارات سه ماهه تورم منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه) اندازه: درصدی که م...

تقویم اقتصادی – 6-8-2018

زمان: 9:00 ارز:دلاراسترالیا واقعی:– پیش بینی:– پیشین:– نمودار:– بیانیه نرخ رزرو بانک استرالیا منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه) اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افز...

تقویم اقتصادی – 31-7-2018

زمان: 3:15 ارز:دلارنیوزلند واقعی:– پیش بینی:0.4% پیشین:0.6% نمودار:– تغییر اشتغال سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه) اندازه ها: تغییر در تعداد افراد شاغل اثر معمول: واقعی بهتر ا...

تقویم اقتصادی – 30-7-2018

زمان:5:30 ارز:دلار نیوزلند واقعی:– پیش بینی:– پیشین:-39.0 نمودار:– اطمینان تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند منبع: گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند (آخرین اعلامیه) اندازه: س...

تقویم اقتصادی – 26-7-2018

زمان:17:00 ارز:دلارآمریکا واقعی:– پیش بینی:4.1% پیشین:2.0% نمودار:– تولید ناخالص ملی سه ماهه منبع: دفتر تحلیل اقتصادی(آخرین اعلامیه) اندازه ها: تغییر سالانه در بهای تورم تنظیمی کالاها ...

تقویم اقتصادی – 25-7-2018

زمان:16:15 ارز:یورو واقعی:– پیش بینی:0.00% پیشین:0.00% نمودار:– نرخ بازپرداخت اصلی منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه) اندازه ها: نرخ بهره در در تنظیمات بازپرداخت که بیشترین میزان از...

تقویم اقتصادی – 24-7-2018

زمان: 6:00 ارز:دلاراسترالیا واقعی:–  پیش بینی:0.5% پیشین:0.4% نمودار:– شاخص قیمت مصرف کننده سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا (آخرین اعلامیه) اندازه ها: تغییر در بهای کالاها و خدمات خر...

تقویم اقتصادی – 20-7-2018

زمان: 17:00      ارز:دلار کانادا     واقعی:–            پیش بینی:0.1%              پیشین:0.1%            نمودار:– شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه) انداز...

تقویم اقتصادی – 18-7-2018

زمان: 13:00      ارز: پوندبریتانیا               واقعی:–            پیش بینی:2.6%              پیشین:2.4%            نمودار:–   شاخص قیمت مصرف کننده سالانه منبع: دفتر آمار ملی(آخری...

تقویم اقتصادی – 17-7-2018

زمان:3:15         ارز: دلارنیوزلند               واقعی:–            پیش بینی:0.5%              پیشین:0.5%            نمودار:–   شاخص قیمت مصرف کننده سه ماهه منبع: آمار نیوزلند(آخری...