تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 30-01-2019

زمان:5:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.4%                 پیشین:0.4%                       نمودار: CPI سه ماهه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 25 روز پس از پایان سه ماه اعلام بعدی: 24 آوریل 2019…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 29-01-2019

زمان: 19:30                        ارز:دلارآمریکا     واقعی:                   پیش بینی:125.0                    پیشین:128.1          نمودار: اطمینان مصرف کننده هیئت مدیره کنفرانس منبع: CB (آخرین اعلامیه) معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوارهای بررسی شده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری اعلام بعدی: 26 فوریه 2019 دلیل اهمیت برای معامله…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 24-01-2019

زمان:5:00           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:17.3K                           پیشین:   37.0K                  نمودار: تغییرات اشتغال منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 15 روز پس از پایان ماه اعلام بعد: 21 فوریه 2019 توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 23-01-2019

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.0%                 پیشین:   0.9%    نمودار: CPI سه ماهه منبع: آمار نیوزلند( آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات خریداری شده از سوی مصرف کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: سه ماهه حدود 18 روز پس از پایان سه ماه اعلام بعدی: 17آوریل 2019…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 22-01-2019

زمان:14:00                         ارز:پوندانگلیس   واقعی:                   پیش بینی:3.3%                 پیشین:   3.3%    نمودار: شاخص میانگین درآمد 3 ماه/ سالانه منبع: دفتر آمار ملی(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای دستمزدی که دولت و کسب و کار در ازای کارگر میپردازد از جمله پاداش ها اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 45 روز پس…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 18-01-2019

  زمان:روز دوم                     ارز:        همه ارزها              واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: نشست های گروه 20 شرح: به منظور دیدار برای پاره ای از مسائل اقتصاد جهانی از جمله اثر تغییرات جمعیتی روی اقتصاد در توکیو منبع: گروه 20(آخرین اعلامیه) توضیح: نشست های گروه 20 را وزرای دارایی و بانکداران مرکزی از 20 کشور صنعتی از…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 17-01-2019

زمان: روز اول                     ارز:همه ارزها      واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار: نشست گروه 20 شرح: به منظور دیدار درمورد پاره ای مسائل اقتصاد جهانی از جمله اثر تغییرات آماری بر اقتصاد در توکیو منبع: گروه 20(آخرین اعلامیه) اعلام بعدی: 18 ژانویه 2019 توضیح: نشست های گروه 20 را وزرای دارایی و بانکداران مرکزی از 20 کشور…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 16-01-2019

زمان:13:45                         ارز:پوندبریتانیا   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار: سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی شرح: به منظور ادای سوگند همراه با سه عضو کمیته سیاست مالی درمورد گزارش ثبات مالی پیش از کمیته انتخاب خزانه داری در لندن منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه) سخنران: مارک کارنی اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 15-01-2019

زمان:18:00                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:-0.1%                 پیشین:   0.1%     نمودار: PPI ماهانه منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در بهای کالاها و خدمات فروخته شده از سوی تولید کننده اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 14 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 14 فوریه 2019 توضیح: منبع،…

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی – 11-01-2019

زمان:5:00                           ارز:دلار استرالیا                 واقعی:                   پیش بینی:0.3%                پیشین:   0.3%    نمودار: خرده فروشی ماهانه منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه) معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است بسامد: ماهانه حدود 35 روز پس از پایان ماه اعلام بعدی: 5 فوریه 2019 توضیح: اولیه ترین نگاه…